PROMAFOAM®-C

Jednosložková protipožární polyuretanová pěna. Vytvrzuje se absorpcí vodní páry ze vzduchu. Prostá CFC a HCFC (nulový ozónový depletační potenciál). Zvláště vhodná pro požární těsnění spár ve stavebnictví.

Further Information

Aplikace:

Protipožární pěna PROMAFOAM®-C se používá k vyplňování a utěsňování spár, mezer a dutin a také k montáži rámů oken a dveřních zárubní vypěňováním. Protipožární pěna PROMAFOAM®-C slouží navíc jako tepelná izolace. Používá se uvnitř budov a v otevřených halách, nutno chránit před přímým působením povětrnostních vlivů. Při požadavcích na požární zabezpečení staveb jsou směrodatné úřední doklady stavebního dozoru pro příslušné stavební dílce. Konstrukce Promat 483.15, 450.57 a 480.51.

Výhody:

  • vynikající přilnavost k různým druhům stavebních materiálů
  • odolná proti hnití, teplu, vodě a řadě chemikálií
  • dobrá rozměrová stabilita
  • neobsahuje freony
  • rychlé zpracování díky rychlému výstupu pěny a krátké době vytvrzování

Reakce na oheň: E
Approx. Thermal Conductivity @ 20 °C (W/m°K): 0,036 W/m K
Colour: Šedá
Shelf Life (months): 12 měsíce
Podmínky skladování: Skladujte v chladném a suchém prostředí: 3 °C až 35 °C, skladovatelnost v původních uzavřených obalech minimálně po uvedenou dobu.
Storage Temperature Min (°C): 5 °C
Storage Temperature Max (°C): 30 °C
60 let odborné praxe
Testovavá a certifikovaná řešení
Globální servisní síť