Promat® Modular Interior Solutions

Řešení pro podlahy a stěny v námořních aplikacích

Promat Modulární interiérová řešení pro podlahy a stěny v námořních aplikacích jsou jedinečnou syntézou inženýrských služeb a kompletního sortimentu vysoce kvalitních komponentů a materiálů certifikovaných IMO, které jsou přizpůsobeny vašim individuálním požadavkům.

Tato řešení na míru jsou vyvinuta speciálně pro snížení složitosti instalace, přičemž fungují v rámci vašeho uspořádání a zachovávají jedinečný charakter vaší lodi.

Další informace

Aplikace:

  • Námořní podlahy;
  • Námořní stěny

Výhody:

  • Maximalizuje pohodlí na palubě díky tlumení hluku a vibrací;
  • zvyšuje produktivitu na staveništi díky rychlé a snadné instalaci;
  • snižuje náklady díky snadné údržbě a dodatečné montáži;
  • Zlepšuje energetickou účinnost díky snížení hmotnosti

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování