Plsť DALFRATHERM®

Vysokoteplotní izolační plsti

Sortiment vysokoteplotních izolačních plstí DALFRATHERM® jsou měkké vakuové tvarovky a desky, založené na AES a RCF vláknu. Tyto lehké, homogenní izolační materiály jsou charakterizovány vysokou teplotní odolností, nízkou tepelnou vodivostí a vysokou odolností proti teplotnímu šoku a chemikáliím.

Sortiment plstí DALFRATHERM® je k dispozici pro různé typy s různými rozměry, objemovými hmotnostmi a klasifikačními teplotami do 1430 °C. Jsou vyvíjeny tak, aby snižovaly tepelné ztráty, spotřebu energie a splňovaly nejpřísnější požadavky i pro nejnáročnější aplikace.

Další informace

Aplikace:

  • Těsnění pro dilatační spáry, pánve a ingoty;
  • Pece a jiné technické instalace;
  • Vysokoteplotní těsnění;
  • Ohnivzdorné kryty;
  • Tavicí a udržovací kelímky

Výhody:

  • Vynikající izolační vlastnosti;
  • Odolné vůči teplotním šokům;
  • Vysoká pevnost při manipulaci;
  • Hladký povrch a nízký obsah prachu;
  • Vynikající obrobitelnost

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování