Desky DALFRATHERM®

Vysokoteplotní izolační deska

Vysokoteplotní izolační desky DALFRATHERM® jsou kompletní řadou z lehkých AES a RCF vláken. Jsou založeny na Ultra Low Shot technologii, která nabízí bezkonkurenční tepelně izolační vlastnosti i v těch nejnáročnějších aplikacích.

DALFRATHERM® přispívá ke snížení tepelné ztráty a celkové spotřeby energie vašeho zařízení. Tento kompletní sortiment izolačních desek se skládá z různých typů s různými rozměry, objemovou hmotností a klasifikačními teplotami do 1430 °C. Desky DALFRATHERM® se snadno dodávají, skladují a manipulují.

Další informace

Aplikace:

  • Vyzdívky pecí a jiné technické instalace;
  • Zadní izolace s vysokou teplotní odolností;
  • Spalovací komory pro domácí kotle

Výhody:

  • Vynikající tepelný výkon a stabilita;
  • Vynikající pevnost při montáži;
  • Minimální smrštění;
  • Odolné vůči teplotnímu šoku;
  • Lze použít v přímém kontaktu s plamenem

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování