ULTIMA® VIP

Vakuovaný izolační panel

Promat ULTIMA® VIP je inovativní a univerzální materiál, který nabízí nové možnosti při navrhování nových domů nebo renovaci starých. Domy se zmenšují, zpřísňují se izolační předpisy a roste povědomí o dopadech na životní prostředí a spotřebách energií. V důsledku toho roste zájem lidí o respektování principu udržitelnosti, se současným příklonem k estetickým a vysoce efektivním stavebním řešením. Proto architekti a stavebníci mohou úspěšně navrhovat vysoce efektivní izolace Promat ULTIMA® VIP.

Další informace

Aplikace:

 • Střechy;
 • Terasy;
 • Podlahy;
 • Fasády

Výhody:

 • Univerzální materiál pro nové projekty výstavby a rekonstrukcí;
 • Ultratenká izolace pro lepší komfort bydlení;
 • Efektivní a bezprašná instalace;
 • Snadná manipulace, přeprava a skladování;
 • Jednoduchost designu;
 • Získejte obytný prostor, optimalizujte náklady na dopravu a instalaci;
 • Nejvyšší tepelná účinnost

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování