FREEFLOW®

Mikroporézní izolační prášek

FREEFLOW® je granulovaný mikroporézní izolační prášek s vynikajícími tepelnými vlastnostmi, navržený tak, aby odolával špičkovým teplotám do 1,000 °C. Tento izolační prášek je k dispozici ve dvou typech s karbidem křemíku nebo oxidem titaničitým jako opacifiky.

FREEFLOW® je ideálním materiálem pro vysokoteplotní izolace složitých tvarů a dutin. Poskytuje spolehlivé a udržitelné řešení pro aplikace, pro které jsou standardní izolační materiály nedostatečné.

Další informace

Aplikace:

  • Palivové články;
  • Reformátory;
  • Dutiny a jiné systémy s dvojitou stěnou

Výhody:

  • Extrémně nízká tepelná vodivost;
  • Vhodné pro složité 3D tvary;
  • Bez organických pojiv a respirabilních vláken;
  • Snadná instalace; nehořlavé

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování