PROMATHERM®-VE

Kompozitní izolační dílce

Kompozitní dílce PROMATHERM®-VE jsou velkoformátové samonosné prvky, které se vyznačují vynikajícími izolačními vlastnostmi a nacházejí uplatnění zvláště při stavbě sušáren.

Stavební prvky PROMATHERM®-VE jsou k dispozici ve čtyřech různých teplotních třídách od 100 °C do 400 °C. Mohou být dodávány s ocelovými deskami nebo vrchními deskami PROMATECT®-H a různými jádrovými materiály.

Další informace

Aplikace:

  • Konstrukce aparátů;
  • Mokré prostory;
  • Sušárny;
  • Kouřové kanály;
  • Pekárny

Výhody:

  • Velké a samonosné;
  • Minimální tepelné mosty;
  • Odolnost proti vibracím;
  • Rozměrově stabilní;
  • Dlouhá životnost

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování