PROMASIL®

Kalicumsilikátové desky s nízkou objemovou hmotností

PROMASIL® lehké vápenato křemičité izolační desky mají vynikající tepelné a mechanické vlastnosti. Tyto pevné desky jsou ideální pro vysokoteplotní aplikace, zejména ve všech typech pecí. V kombinaci s hutnými a lehčenými žárovzdornými cihlami nebo betonem tvoří desky tenkou a účinnou zadní izolační vrstvu.

Řada PROMASIL® se skládá z různých středně velkých a velkých izolačních desek a několika OH, určených pro řadu specifických aplikací.

Kromě pevných izolačních desek jsou materiály PROMASIL® k dispozici také jako profily trubek, segmenty a tvarovky, které se snadno opracovávají a instalují.

Další informace

Aplikace:

  • Pece pro tepelné zpracování;
  • Tavicí pece;
  • Anodové pece;
  • Regenerátory;
  • Keramické pece

Výhody:

Nízká tepelná vodivost; pevná a lehká; vynikající mechanická pevnost; snadná manipulace a instalace

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování