PROMASIL®-1100 SUPER

Kalciumsilikátové desky s vysokou objemovou hmotností

PROMASIL®-1100 SUPER jsou lehké velkoformátové izolační desky z kalciumsilikátu o objemové hmotnosti 300 kg/m³, schopné odolávat vysokým teplotám do 1050 °C.

Další informace

Aplikace:

"* Pece pro tepelné zpracování;

  • Tavicí pece;
  • Anodové pece;
  • Regenerátory;
  • Keramické pece

Výhody:

"* Nízká tepelná vodivost;

  • Pevná a lehká;
  • Vynikající mechanická pevnost;
  • Snadná manipulace a instalace

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování