MONOLUX®

Kalicumsilikátové desky se střední objemovou hmotností

Hutné kalciumsilikátové izolační desky MONOLUX® se dokonale hodí pro nosné a konstrukční aplikace za vysokých teplot. MONOLUX® spojuje vysokou mechanickou pevnost s vynikající schopností tepelné a elektrické izolace. Izolace může být opatřena nesmáčivou povrchovou úpravou.

Další informace

Aplikace:

Podpěry potrubí; tepelné rozbočky; lisy na sklo; dna pecí

Výhody:

Vynikající mechanická pevnost; odolné vůči vlhkosti a chemikáliím; odolné a trvanlivé; vynikající obrobitelnost; bezprašný povrch

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování