PROMASEAL® PROFILES

Řada standardních a přizpůsobitelných horkých a studených plynových těsnění

Profily PROMASEAL® jsou na bázi grafitu, zpěňující těsnění. Těsnění proti šíření horkých plynů, které chrání před kouřem a šířením ohně, kombinace těsnění proti průchodu studeného a horkého kouře, které navíc chrání před průvanu a hluku.

Další informace

Aplikace:

  • Požární dveře a vrata
  • Požární klapky
  • Protipožární uzávěry
  • Protipožární zasklení

Výhody:

  • Navrženy a vyrobeny podle požadavků zákazníka
  • Odolné vůči atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vlhkost)
  • Neobsahuje organická rozpouštědla a halogeny

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování