PROMASEAL®-PL

Protipožární těsnění, které expanduje při teplotách nad cca 150 °C pro všestranné použití

PROMASEAL®-PL je grafitový laminát pro ochranu proti požáru, který vytváří vysoký tlak při vystavení teplotám přibližně 150 °C. PROMASEAL®-PL tvoří stabilní a kompaktní pěnu, která rychle uzavírá spáry a dutiny. Tím je zajištěno bezpečné utěsnění proti šíření ohně.

Další informace

Aplikace:

  • Dveře
  • Zasklení
  • Revizní dvířka
  • Fasády
  • Spoje ve stěnách a stropech

Výhody:

  • Spolehlivé a estetické těsnění proti ohni
  • Vysoký expanzní faktor
  • Snadná instalace; odolné vůči atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vlhkost)
  • Bez organických rozpouštědel
  • Přelakování je možné pomocí standardních barev (např. akryl, chlorovaná pryž, 2 dvousložkové barvy xyresinu, silikony atd.) - jsou vyžadovány předběžné zkoušky přilnavosti a kompatibility

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování