PROMASEAL®-LW

Intumescentní těsnění, které expanduje bez tlaku při teplotě přibližně 300 °C

PROMASEAL®-LW je spolehlivé protipožární těsnění, které zpěňuje při teplotě cca 300 °C. Nevytváří žádný tlak, v případě požáru zvětšuje objem.

Další informace

Aplikace:

  • Zpěňující těsnění pro protipožární zasklení

Výhody:

  • Spolehlivé a estetické těsnění proti ohni
  • Expanduje bez tlaku
  • Vynikající izolace; snadná instalace
  • Bez organických rozpouštědel a halogenů

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování