PROMASEAL®-LFC

Intumescentní těsnění expandující při cca 190 °C pro požární aplikace s nižšími požadavky

PROMASEAL®-LFC je bezpečné a spolehlivé grafitové protipožární těsnění, které se vyznačuje teplotou zpěnění nad cca 190 °C.

Další informace

Aplikace:

  • Zpěňující těsnění pro protipožární dveře

Výhody:

  • Spolehlivé a estetické těsnění proti ohni
  • Vysoký expanzní faktor
  • Snadná instalace
  • Odolné vůči atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vlhkost)
  • Neobsahuje organická rozpouštědla

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování