PROMASEAL®-IG/-IG4-B

Intumescentní granulát expandující při teplotách nad cca 190 °C, který lze použít pro vstřikování

PROMASEAL®-IG/-IG4-B je spolehlivý grafitový granulát na bázi plastu, který se vyznačuje teplotou zpěnění nad cca 190 °C. Nabízí spolehlivé a bezpečné utěsnění proti ohni a kouři.

Další informace

Aplikace:

  • Zpěňující granuláty pro vstřikované výlisky

Výhody:

  • Spolehlivé utěsnění proti ohni a kouři
  • Vysoký expanzní faktor
  • Snadná instalace
  • Odolné vůči atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vlhkost)
  • Neobsahuje organická rozpouštědla a halogeny

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování