PROMASEAL®-HT

Intumescentní těsnění speciálně navržené pro dřevěné dveře expandující při teplotě cca 150 °C

PROMASEAL®-HT je zpěňující protipožární laminát na bázi grafitu, který při požáru vytváří vysoký tlak a uzavírá spáry a dutiny. Při vystavení vysokým teplotám vytváří vysoký tlak a uzavírá spáry a dutiny. PROMASEAL®-HT je charakterizován zvýšeným expanzním faktorem a expanzním tlakem.

Další informace

Aplikace:

  • Dveře
  • Zasklení
  • Revizní dvířka
  • Fasády
  • Spoje ve stěnách a stropech

Výhody:

  • Spolehlivé a estetické těsnění proti ohni
  • Vysoký expanzní faktor; snadná instalace
  • Odolné vůči atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vlhkost)
  • Neobsahuje organická rozpouštědla

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování