PROMASEAL®-GT

Vysoce výkonné intumescentní těsnění pro rychlé uzavření mezer a otvorů při teplotě cca 190 °C

PROMASEAL®-GT je zpěňující protipožární laminát na bázi grafitu, který při požáru vytváří vysoký tlak a uzavírá spáry a dutiny. Vyznačuje se zvýšeným expanzním faktorem a expanzním tlakem. Vytváří stabilní, kompaktní hmotu, která rychle utěsňuje spáry a dutiny. Tím je zajištěno bezpečné utěsnění proti šíření ohně celou konstrukcí.

Další informace

Aplikace:

  • Dveře
  • Vrata
  • Požární klapky, apod.

Výhody:

  • Spolehlivé a estetické těsnění proti ohni
  • Vysoký expanzní faktor
  • Snadná instalace
  • Odolné vůči atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vlhkost)
  • Neobsahuje organická rozpouštědla

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování