PROMATECT®-MST

Strukturální kalciumsilkátové desky

PROMATECT®-MST jsou samonosné, hutné kalciumsilikátové desky s velmi nízkou tepelnou vodivostí, schopné odolávat špičkovým teplotám 1000 °C. Nízké smrštění a vysoká konstrukční pevnost těchto desek poskytují účinné a stabilní řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Jako pevný, obrobitelný izolační materiál se PROMATECT®-MST často používá ve výrobních závodech jako univerzální konstrukční izolace v pecích a sušárnách.

Další informace

Aplikace:

Nosné podpěry potrubí; tepelné štíty; strukturální tepelné přepážky; dna pecí

Výhody:

Nízká tepelná vodivost; vysoká mechanická pevnost; odolnost vůči vlhkosti a chemikáliím; vynikající obrobitelnost

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování