PROMATECT®-L

Kalicumsilikátové desky se střední objemovou hmotností

PROMATECT®-L je středně hutná, velkoformátová kalciumsilkátová deska s homogenní a stabilní strukturou používaná v izolačních a požárních aplikacích. Lehké izolační desky PROMATECT®-L odolávají špičkovým teplotám 500 °C a jsou vhodné pro složité sestavy, jako jsou sušárny, průmyslové pece a ventilační či klimatizační systémy.

Další informace

Aplikace:

Sušárny; průmyslové pece; konstrukce aparátů; ventilace a klimatizace; nosné prvky potrubí

Výhody:

Lehká; velkoformátová; vysoká tepelná odolnost; vysoká mechanická pevnost; odolná vůči vlhkosti a chemikáliím

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování