PLURATECT® MARINE LIGHT

Protipožární deska pro námořní aplikace

PLURATECT® MARINE LIGHT je univerzální, lehká, nehořlavá protipožární deska, ideální pro instalace a aplikace v loďařském průmyslu, pro mezistěny třídy B a C.

Další informace

Aplikace:

  • Konstrukce třídy B a C;
  • Protipožární obložení a přepážky;
  • Veřejné prostory, standardní a luxusní kabiny;
  • Nehořlavý nábytek

Výhody:

  • Hladký a konzistentní povrch;
  • Vhodné pro lepení laminátů;
  • Vysoká tažnost odolává vysokým deformacím;
  • Snadné zpracování a instalace;
  • 100% recyklovatelné

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování