DURASTEEL®

Spolehlivá ochrana proti výbuchu a nárazům

Naše kalciumsilikátové desky DURASTEEL® jsou opatřeny perforovaným plechem z pozinkované oceli, a proto tvoří solidní základ pro široké spektrum systémů požárních zábran odolných proti výbuchu, požárům uhlovodíků a poskytujících ochranu proti roztavenému sklu a kovům.

Další informace

Aplikace:

  • Zábrany proti prudkému lokálnímu požáru (jet fire);
  • Požární a mechanická ochrana;
  • Tepelné štíty;
  • Ochrana kabelů;
  • Kouřovody

Výhody:

  • Odolnost proti nárazům a otřesům;
  • Dlouhá provozní životnost;
  • Odolnost proti vodě a mrazu;
  • Vysoká statická únosnost;
  • Zkoušky a certifikace nezávislých institucí;

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování