PROMAT FENDOLITE® MII

Požárně ochranneé cementové nástřiky

Promat FENDOLITE®-MII je snadno použitelný, vysoce efektivní a odolný požárně ochranný nástřikový systém. Je určen speciálně pro ocelové a betonové konstrukce v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Všechna řešení s Promat FENDOLITE®-MII jsou plně odolná proti povětrnostním vlivům, odolávají tepelným rázům a mechanickému poškození. Nabízejí spolehlivou ochranu proti požáru nebo výbuchu.

Promat FENDOLITE®-MII vytváří účinnou bariéru, která vydrží až 240 minut v případě požáru dle uhlovodíkové křivky a až 120 minut v případě "Jet firu". Náš globální tým odborníků vám může nabídnout specializovanou technickou a komerční podporu v každé fázi vašeho projektu.

Další informace

Aplikace:

Ocelové konstrukce; zásobníky; nádrže; betonové konstrukce; ostatní zařízení

Výhody:

Vynikající proveditelnost; dlouhá životnost; certifikace UL1709; aplikováno odbornými proškolenými firmami.

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování