PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL, SOLÁRNÍ TECHNOLOGIE, PALIVOVÉ ČLÁNKY, VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST, PROTIVÝBUCHOVÁ OCHRANA A VYSOKOTEPLOTNÍ IZOLACE

Tato lehká, technicky vybroušená řešení zaručují spolehlivou ochranu před požárem, výbuchem a vysokými teplotami. Zvyšují tepelnou účinnost a optimalizují technologické procesy v rafinériích, solárních elektrárnách, aplikacích s palivovými články, elektrárenských a dalších provozech. Všechna řešení jsou certifikována podle platných norem a umožňují dokonalou optimalizaci času a nákladů.

PETROCHEMICKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL

CHRÁNÍME ŽIVOTY A MAJETEK, ZLEPŠUJEME TECHNOLOGICKÉ PROCESY A PŘINÁŠÍME PŘIDANOU HODNOTU

Nabízíme globální podporu od fáze koncepce po instalaci na místě a pomáháme zákazníkům dosahovat nejvyšší možné úrovně požární bezpečnosti a provozní účinnosti daného zařízení. Rozsáhlé zkušenosti společnosti Promat v oblasti požární bezpečnosti staveb a tepelné izolace pomáhají subjektům v petrochemickém a chemickém průmyslu minimalizovat rizika, snižovat náklady a tvořit přidanou hodnotu.

Naše produkty a řešení v oblasti požární bezpečnosti staveb plus izolace patří mezi nejlepší ve své třídě a odpovídají mezinárodním normám. Optimalizují údržbu a hodí se do všech povětrnostních podmínek. Také je vám k dispozici náš tým odborníků s kompletní nabídkou a mezinárodní působností.

Příklady aplikací:
ocelové a betonové konstrukce, nádoby, nádrže, rozvody, protivýbuchové ochranné stěny, potrubní systémy, technologie pro rekuperaci a ohřev.

SOLÁRNÍ TECHNOLOGIE

MAXIMÁLNÍ VÝKON, ÚČINNOST A BEZPEČNOST

Jsme předními odborníky na aplikace v solárních technologiích. Nabízíme kompletní sortiment produktů a řešení požární bezpečnosti a izolací, rovněž tak četné služby. Naše integrované systémy se vyznačují vysokou kvalitou, zvyšují provozní účinnost a bezpečnost Vašich technologií.

Všechny naše produkty a řešení jsou navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější provozní požadavky. Optimalizují údržbu a hodí se do všech povětrnostních podmínek; ať se jedná o parabolické žlabové sběrné kolektory, kolektory s lineárními Fresnelovými čočkami, věže nebo solární disky.

Příklady aplikací:
akumulační jednotky, transformátory, kabelové lávky, potrubní systémy, solární věže, ventily, armatury, zásobníky na horkou a studenou roztavenou sůl

PALIVOVÉ ČLÁNKY

ŠPIČKOVÝ DESIGN A VÝKON

Naše řešení tepelných izolací palivových článků pro průmysl i domácnosti minimalizují tepelné ztráty, zlepšují účinnost procesů a zaručují plnou pružnost v návrzích. Naše lehké a subtilní izolační materiály zabírají uvnitř palivového článku minimum prostoru a jsou ideální pro izolaci jednoduchých i složitějších tvarů.

Nabízíme komplexní expertní služby v každé fázi projektu, částečnou kompletaci palivových článků v rámci hromadné sériové výroby a dodáváme také kompletní izolační systémy včetně kovového zapouzdření. Ať máte jakékoli požadavky, postaráme se o to, abyste získali řešení, jaké potřebujete.

Příklady aplikací:
palivové články s tuhými oxidy (SOFC), palivové články s tavenými uhličitany (MCFC), vyvážení technologie, palivové reformátory

VÝROBA ELEKTŘINY

OPTIMALIZOVANÉ PROUDĚNÍ TEPLA A MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST

Na míru přizpůsobené systémy tepelné izolace Promat pro konvenční i jaderné elektrárny zaručují maximální účinnost výroby elektřiny a optimalizují proudění tepla tím, že minimalizují plýtvání v důsledku tepelných ztrát. Naše systémy se vyznačují dlouhou provozní životností a jsou speciálně navrženy pro použití v provozech s trvalým působením vysokých teplot a v oblastech, kde jsou kladeny mimořádné nároky na prostor.

S cílem poskytnout vám optimální technickoekonomické řešení nabízíme kompletní expertní služby od tepelných analýz po podporu při instalaci. Náš tým odborníků nenechá nic náhodě.

Příklady aplikací:
parovody, různé potrubní systémy, vyzdívky a izolace kotlů, hradítka, nouzové uzavírací ventily, výfuky turbín, tlakové nádoby