DALFRATHERM® Płyty

Wysokotemperaturowa płyta izolacyjna

DALFRATHERM® to pełna gama wysokotemperaturowych lekkich płyt izolacyjnych na bazie lekkich włókien z krzemianów ziem alkalicznych (AES) o niskiej biotrwałości, ogniotrwałych włókien ceramicznych (RCF) i płyt o specjalnej klasie. Są one oparte na technologii Ultra Low Shot i zapewniają najwyższą wydajność termiczną i mechaniczną w najbardziej wymagających zastosowaniach wysokotemperaturowych.

DALFRATHERM® przyczynia się do zmniejszenia strat ciepła i ogólnego zużycia energii przez urządzenia lub aplikacje. Ta kompletna gama płyt izolacyjnych składa się z różnych typów o różnych formatach, gęstościach i temperaturach klasyfikacji do 1430 °C. Płyty DALFRATHERM® są łatwe w transporcie, składowaniu.

Dalsze informacje

Zastosowanie:

  • Wyłożenie pieców i instalacje techniczne;
  • Tylna Izolacja wysokotemperaturowa;
  • Komora spalania do domowych kotłów i podgrzewaczy

Zalety:

  • Doskonała wydajność termiczna i stabilność;
  • Doskonała wytrzymałość mechaniczna;
  • Niski skurcz;
  • Odporność na szoki termiczne;
  • Możliwość bezpośredniego kontaktu z płomieniami

Uwaga
Wszystkie wartości fizyczne i mechaniczne są średnimi opartymi na standardowej produkcji i przetestowanymi zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Typowe wartości są podane jako wskazówka. Wyniki mogą się zmieniać w zależności od zastosowanych metod badawczych. Jeśli konkretna wartość ma pierwszorzędne znaczenie dla specyfikacji, prosimy o kontakt z Działem Technicznym Promat.

 

Pobierz