Promat pomaga dzieciom

Fundacja Promat

15 marca 2017 roku firma Promat, reprezentowana przez czworo naszych pracowników, miała przyjemność uczestniczyć w uroczystej gali wręczenia przez parę prezydencką stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Fundacji Dorastaj z Nami. Nasza firma od wielu lat angażuje się finansowo w działalność organizacji, których misją jest wsparcie dla dzieci najbardziej potrzebujących pomocy (fundacje: Pożywienie Darem Serca, Dzieciom Zdążyć z Pomocą). Dlatego też w 2014 roku, z inicjatywy ówczesnego prezesa Zbigniewa Męcika, bez wahania przystąpiliśmy również do projektu Fundacji Dorastaj z Nami. Aby zrozumieć, dlaczego jesteśmy zaangażowani w pomoc dla tej organizacji, należy przedstawić historię tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Fundacja Dorastaj z Nami powstała 28 kwietnia 2010 roku. Założyło ją 27 największych polskich firm, często konkurujących w biznesie, które potrafiły zjednoczyć się w solidarnej misji społecznej. Miała ona na celu pomagać dzieciom ofiar katastrofy smoleńskiej. W 2013 roku fundacja rozszerzyła swoją działalność, obejmując opieką dzieci funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni w czasie pełnienia służby. Fundacja Dorastaj z Nami obejmuje wsparciem uczące się dzieci do 25. roku życia. Zapewnia im ona m.in. wsparcie finansowe (niejednorazowe) oraz pomoc w wyborze ścieżki zawodowej.

„Zapewniamy wsparcie edukacyjne, pomoc doradców edukacyjnych w rozwoju talentów i umiejętności podopiecznych, sfinansowaniu kursów, niezbędnych narzędzi – wreszcie w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju zawodowego. Jest też pomoc psychologiczna, możliwość skorzystania z terapii na każdym etapie, a także dla wchodzącej już w dorosłe życie młodzieży mamy staże i praktyki w firmach, by wejście na rynek pracy było dla nich jak najłagodniejsze” – mówi Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami.

Przez siedem lat działalności fundacja przekazała ponad 2,5 mln złotych otrzymanych od darczyńców na rzecz 200 dzieci.

W latach 2015/2016 fundacja zaczęła się zmagać z problemami finansowymi ze względu na chęć przyjmowania coraz większej liczby podopiecznych, ale niestety bez zwiększonego wsparcia finansowego od darczyńców i uzyskiwania nowych. W 2016 roku, podczas wyjazdu na narty dzieci z fundacji oraz pary prezydenckiej, Prezydent RP Andrzej Duda zadeklarował swoje zaangażowanie w działalność Fundacji Dorastaj z Nami. Dlatego też tegoroczna gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim w obecności licznie zgromadzonych gości, m.in. Szefa Gabinetu Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, wielu przedstawicieli mediów, służb mundurowych oraz przedstawicieli firm wspierających fundację.

Fundacja Promat

Podczas gali prezydent z małżonką przekazali dyplomy stypendialne 48 dzieciom rannych lub poległych na służbie żołnierzy, strażaków i pracowników służb publicznych. „To nie jest kredyt, to nie jest pożyczka, tu nie ma długu” – podkreślał prezydent Andrzej Duda. Prezydent podziękował fundacji za to, że w kwietniu 2010 roku zainicjowała akcję wspierania dzieci, która „przez siedem lat stale się rozszerza”. Prezydent zwrócił uwagę na propaństwowy element tej akcji. „Pochylenie się nad tymi, którzy służyli polskiemu państwu i w tej służbie czy to polegli, czy zostali poszkodowani, pochylenie się nad ich bliskimi, rodzinami, to wielkie działanie propaństwowe” – powiedział Andrzej Duda. W czasie gali jeden z byłych podopiecznych fundacji, artysta rzeźbiarz Łukasz Krupski, wręczył parze prezydenckiej specjalne wyróżnienie: statuetkę „Przyjaciel Fundacji”.

POROZUMIENIE

28 marca 2017 roku Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami podpisała porozumienie o współpracy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosławem Kurkiem.

W zawartym porozumieniu podpisujące strony wyraziły wolę wzajemnej współpracy w zakresie realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych oraz sportowych i promocyjnych, a także wspólnych projektów charytatywnych wspierających w szerokim zakresie rodziny i rozwój dzieci, których rodzice polegli na służbie lub odnieśli trwały uszczerbek na zdrowiu w trakcie pełnienia służby strażackiej.

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług