Fire resistance standards for testing of construction systems

Slika vatrootpornog kabela različitih boja

Ovaj članak opisuje potrebne detalje koji se odnose na norme za ispitivanje otpornosti na požar, kao sposobnost uzorka konstrukcije sustava za sprječavanje širenja plamena ili dima pri potpuno razvijenom požaru kao i zadržavanje konstrukcijske stabilnosti ispitanog uzorka.

Ispitivanje otpornosti na požar građevnog elementa uključuje određivanje njegova ponašanja prilikom izlaganja određenim uvjetima požarnog opterećenja i tlaka, uobičajeno onih koji predstavljaju požar u zatvorenom prostoru, npr. sobi. Otpornost na požar jedno je od nekoliko svojstava konstrukcije ili sustava te tako nije samo svojstvo posebnih materijala koji se upotrebljavaju u konstrukciji ili sustavu.

Norme ispitivanja svojstva otpornosti na požar na koje se obično referiraju britanske su norme (BS 476: dijelovi 20 do 24). Europske norme (EN 1363 to 1366) (EN 1363 do 1366) postupno će zamijeniti BS 476, a važeći su ekvivalenti navedeni u nastavku. U europskim normama ispitivanje i razredba građevnih elemenata i konstrukcija provodi se u odnosu na njihova svojstva lokalizacije požara i dima u skladu sa sustavom koji indicira svojstva slovima, na primjer R, E ili I te indeksom koji označava razdoblje u kojem je svako svojstvo zadržano.

Slika zastave Europske unije

Europske norme

EN 13501: dio 2: 2016 - Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru (dio 2: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju)

Cilj te norme jest usklađivanje procedura za razredbu prema otpornosti na požar građevnih proizvoda i građevnih elemenata na temelju definiranih ispitnih procedura prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar i ispitivanja propuštanja dima.

EN 1363: dio 1: 2012 - Ispitivanja otpornosti na požar (dio 1: Opći zahtjevi)

Taj dio definira opće principe za određivanje otpornosti na požar različitih elemenata konstrukcije, gdje su pristup i ispitne procedure zajedničke svim posebnim ispitnim metodama.

EN 1363: dio 2: 1999 - Ispitivanja otpornosti na požar (dio 2: Alternativni i dodatni postupci)

Taj dio identificira posebni slučaj požarnog opterećenja gdje su standardni uvjeti navedeni u EN 1363: dio 1 neprimjenjivi zbog drugih dodatnih faktora koje je potrebno uzeti u obzir, poput prirode proizvoda ili sustava, namijenjene uporabe i regulatornih zahtjeva. Alternativni uvjeti uključujuju krivulju ugljikovodika, krivulju topline i krivulju vanjskog požara malog prirasta.

EN 1364: dio 1: 2015 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata (dio 1: Zidovi)

Cilj ispitivanja jest mjerenje sposobnosti uzoraka nenosivih zidova, s ostakljenjem i bez ostakljenja za unutarnje i vanjske konstrukcije, osim ovješenih fasada i zidova s kompletima vrata.

EN 1364: dio 2: 2018 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata (dio 2: Stropovi)

To ispitivanje primjenjivo je na stropove koji su ili ovješeni ili učvršćeni izravno na nosivi okvir i samonosive stropove. Ispitivanje stropova provodi se u dva modaliteta, tj. požarom ispod stropa bez otvora iznad i požarom iznad stropa, gdje je požar lokaliziran u zatvorenom otvoru.

EN 1364: dio 3: 2014 - Ispitivanje otpornosti na požar nenosivih elemenata (dio 3: Ovješene fasade – potpuna postava, cijeli sustav)

Ta metoda primjenjiva je na sustave ovješenih fasada oslonjenih na podne ploče projektirane na otpornost na požar određenu u uvjetima utjecaja vanjskog i unutarnjeg požarnog opterećenja.

EN 1364: dio 4: 2014 - Ispitivanje otpornosti na požar nenosivih elemenata (dio 4: Ovješene fasade – djelomična postava)

Ta norma specificira metodu za određivanje otpornosti na požar dijelova ovješenih fasada koje uključuju ispune bez otpornosti na požar u odnosu na utjecaj vanjskog i unutarnjeg požarnog opterećenja. Ispitna metoda uključuje ocjenu u odnosu na dijelove koji padaju, a mogu izazvati tjelesne ozljede. Može se primijeniti i za određivanje porasta u polju primjene otpornosti na požar dijelova ovješene fasade ispitane prema EN 1364: dio 3.

EN 1365: dio 1: 2012 - Ispitivanje otpornosti na požar nosivih elemenata (dio 1: Zidovi)

To ispitivanje mjeri sposobnost uzorka nosivog zida na otpornost na širenje požara s jedne strane i zadržavanje nosivosti. Ispitivanje je primjenjivo na unutarnje i vanjske zidove u uvjetima utjecaja vanjskog i unuarnjeg požarnog opterećenja.

EN 1365: dio 2: 2014 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata (dio 2: Međukatne i krovne konstrukcije)

Taj dio specificira metodu za određivanje otpornosti na požar međukatne konstrukcije bez otvora ili s neventiliranim otvorima, krovne konstrukcije sa ili bez otvora (ventiliranih ili neventiliranih) i međukatnih ili krovnih konstrukcija koji sadržavaju ostakljene elemente. Požarno opterećenje s donje je strane.

EN 1365: dio 3: 1999 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata (dio 3: Grede)

Ovaj dio specificira metodu za određivanje otpornosti na požar greda sa ili bez sustava zaštite od požara i sa ili bez otvora. Otpornost na požar greda se ocjenjuje u odnosu na kriterije nosivosti.

EN 1365: dio 4: 1999 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata (dio 4: Stupovi)

Taj dio specificira metodu za određivanje otpornosti na požar stupova pod punim požarnim opterećenjem sa svih strana. Otpornost na požar stupa ocjenjuje se u odnosu na kriterije nosivosti.

EN 1366: dio 1: 2014 - Ispitivanja otpornosti na požar instalacija (dio 1: Ventilacijski kanali)

Taj dio specificira metodu određivanja otpornosti na požar okomitih i vodoravnih ventilacijskih kanala u standardiziranim uvjetima požarnog opterećenja. Ispitivanjem se određuje otpornost na požar kanala izloženih vanjskom požarnom opterećenju (kanal A) i požarnom opterećenju unutar kanala (kanal B). Svojstva kanala ocjenjuju se u odnosu na integritet, izolaciju i kriterije propuštanja dima.

EN 1366: dio 2: 2015 - Ispitivanja otpornosti na požar instalacija (dio 2: Protupožarne zaklopke)

Svrha toga ispitivanja jest ocjena sposobnosti mehaničkih uređaja poput protupožarnih zaklopki u prevenciji širenja požara, dima i plinova pri visokim temperaturama iz jednog odjeljka u drugi kroz sustav zračnih kanala koji može prodirati kroz vatropregradne zidove i međukatne konstrukcije. Mjerenja temperature i integriteta provode se na dijelovima konstrukcije koja se ispituje. Nepropusnost sustava protupožarne zaklopke mjeri se izravnim mjerenjem protoka uz zadržavanje konstantnog diferencijala tlaka uzduž zatvorene protupožarne zaklopke. Nepropusnost protupožarne zaklopke u zatvorenom položaju mjeri se pri temperaturi okoline.

EN 1366: dio 3: 2009 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar (dio 3: Penetracijska brtvila)

Taj dio predstavlja metodu ispitivanja u svrhu ocjene doprinosa sustava penetracijskih brtvila na otpornost na požar pregradnih elemenata prilikom prodora instalacija. Svrha je ispitivanja ocjena utjecaja takvih prodora na integritet i izolacijska svojstva dotičnog pregradnog elementa, integritet i izolaciju sustava penetracijskog brtvila, izolacijska svojstva prodora instalacija i gubitak integriteta servisnih instalacija.

EN 1366: dio 4: 2006+A1:2010 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija (dio 4: Brtve linearnih spojeva)

Svrha je tog ispitivanja ocjena učinka brtvi linearnih spojeva na integritet i izolacijska svojstva konstrukcije te integritet i izolacijska svojstva brtvi linearnih spojeva. Učinak pomicanja/skupljanja i širenja nosive konstrukcije na požarna svojstva brtvi linearnih spojeva također se ocjenjuje.

EN 1366: dio 5: 2010 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija (dio 5: Servisni kanali i okna)

Svrha je tog ispitivanja mjerenje sposobnosti uzorka vodoravnog servisnog kanala ili okomitog servisnog okna koji prolaze kroz međukatnu konstrukciju ili zidove i pripadajućih cijevi i kabela na otpornost na širenje požara iz jednog odjeljka u drugi. Ispitivanjem se ocjenjuje ponašanje kanala i okna u odnosu na utjecaj vanjskog i unutarnjeg požarnog opterećenja. Svojstva kanala i okna ocjenjuju se u odnosu na kriterije integriteta i izolacije.

EN 1366: dio 6: 2004 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija (dio 6: Podignuti i šuplji podovi)

Taj dio specificira metodu ispitivanja uzoraka podignutog ili šupljeg poda prilikom izlaganja posebnom režimu porasta temperature i opterećenja. Požarno opterećenje s unutarnje je strane razdjelne komore, ispod međukatne konstrukcije. Primjenjeno požarno opterećenje može biti ili standardne ili ograničene (održavano do 500 °C) krivulje vrijeme-temperatura. Kriteriji svojstva ocjenjuju se u odnosu na izolacijska svojstva, integritet i nosivost.

EN 1366: dio 8: 2004 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija (dio 8: Kanali za odimljavanje)

Taj dio pripremljen je za ocjenu vatrootpornih kanala ispitanih prema EN 1366-1 (kanal A i kanal B) u svrhu odgovarajuće funkcije kao kanala za odimljavanje. Kanali za odimljavanje prolaze kroz drugi odjeljak iz požarnog odjeljka iz kojeg je potrebno odvesti u slučaju požara, kao i u slučaju potpuno razvijenog požara. Ispitivanje je primjenjivo isključivo za četverostrane kanale proizvedene od negorivih materijala (Euroclass A1 i A2). Propuštanje se mjeri pri temperaturi okoline i pri povišenoj temperaturi. Kriteriji svojstva ocjenjuju se u odnosu na propuštanje dima, izolaciju, integritet i mehaničku stabilnost.

EN 1366: dio 9: 2008 - Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija (dio 9: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje)

Taj dio specificira ispitnu metodu za određivanje otpornosti na požar kanala za odimljavanje isključivo za primjenu na zasebno odijeljene kanale. U takvim slučajevima sustav za odimljavanje isključivo je namijenjen da funkcionira do točke razbuktavanja požara (tipično 600 °C). Ta metoda ispitivanja odgovarajuća je isključivo za kanale konstruirane od negorivih materijala (Euroclass A1 i A2-s1, d0). Primjenjiva je isključivo na četverostrane kanale i kružne kanale. To ispitivanje prvedeno je tako da pokriva vodoravne kanale za odimljavanje namijenjene isključivo za primjenu kod zasebno odijeljenih kanala. Ta ispitna metoda dijela 9 primjenjiva je isključivo na kanale za odimljavanje koji ne prolaze u druge požarne odjeljke. Predstavlja požarno opterećenje od požara u razvoju (prije razbuktavanja). Za kanale za odimljavanje koji prolaze u druge odjeljke potrebno je primijeniti ispitnu metodu opisanu u EN 1366-8.

EN 1634: dio 1: 2014+A1:2018 - Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata i sklopova za zatvaranje, prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade (dio 1: Ispitivanje otpornosti na požar vrata i sklopova za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati)

Taj dio specificira metodu za određivanje vrata i sklopova za zatvaranje projektiranih za ugradnju unutar otvora koji sadržavaju okomite pregradne elemente, uključujući vrata sa šarkama i okretna vrata, vodoravna i okomita klizna vrata i neizolirane čelične preklopne grilje. Kriteriji svojstava ocjenjuju se u odnosu na izolaciju, integritet i isijavanje.

Slika britanske zastave

Britanske norme

BS 476: dio 20: 1987 (BS EN 1363: dio 1: 2012) - Ispitne metode otpornosti na požar elemenata konstrukcije (opći principi)

Ovaj dio opisuje opće procedure i opremu potrebnu za ispitivanja otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata. Treba se čitati zajedno s BS 476: dio 21 do 24, prema potrebi, koja opisuje detaljnu proceduru za ispitivanje individualnih konstrukcijskih elemenata.

BS 476: dio 21: 1987 (BS EN 1365: dio 1 do 4) - Ispitne metode otpornosti na požar nosivih elemenata

Ta norma opisuje metode za ispitivanje otpornosti na požar nosivih greda, stupova, podova, ravnih krovova i zidova. Grede i stupovi ocjenjuju se u odnosu na nosivost, dok se pregradni elementi poput podova, ravnih krovova i zidova ispituju u odnosu na nosivost, zadržavanje integriteta i izolaciju.

BS 476: dio 22: 1987 (BS EN 1364: dio 1 i 2: 1999) - Ispitne metode otpornosti na požar nenosivih elemenata

Ta norma opisuje metode za ispitivanje otpornosti na požar nenosivih pregradnih zidova, sklopova vrata, sklopova za zatvaranje, stropnih membrana i ostakljenih elemenata konstrukcije u odnosu na zadržavanje integriteta i izolaciju, prema potrebi.

BS 476: dio 23: 1987 - Ispitne metode za određivanje doprinosa elemenata otpornosti na požar konstrukcije

Ta norma opisuje metode ispitivanja za određivanje doprinosa spuštenih stropova otpornosti na požar čeličnim gredama, kao i određivanje doprinosa intumescentnih brtvi otpornosti na požar kompletima drvenih vrata.

BS 476: dio 24: 1987 (BS EN 1366: dio 1: 1999) - Ispitne metode za određivanje otpornosti na požar ventilacijskih kanala

Ta norma opisuje metode koje se primjenjuju za ispitivanje i mjerenje sposobnosti sklopova kanala da spriječe širenje požara iz jednog požarnog odjeljka u drugi. Rezultati se prikazuju u odnosu na stabilnost, zadržavanje integriteta i izolaciju.

BS 7346-3:1990 (BS EN 12101-1:2005) - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom

Ta norma opisuje metode za određivanje otpornosti na požar dimnih zavjesa gdje se navedeni dijelovi upotrebljavaju kao dio sustava za upravljanje dimom.

zastava Ujedinjenih naroda

Međunarodne norme

ISO 834: dio 1: 1999 - Opći zahtjevi

Taj dio specificira opće principe koji se odnose na opremu, instrumentaciju i procedure u vezi s metodom određivanja otpornosti na požar različitih elemenata konstrukcije kad su podvrgnute standardnim uvjetima požarnog opterećenja.

ISO 834: dio 4: 2000 - Posebni zahtjevi za nosive okomite pregradne elemente

Taj dio primjenjiv je na okomite nosive pregradne elemente konstrukcije zgrade prilikom izlaganja požarnom opterećenju s jedne strane. Svojstva otpornosti na požar ispitanog uzorka ocjenjuju se u odnosu na izolaciju, integritet i nosivost.

ISO 834: dio 5: 2000 - Posebni zahtjevi za nosive vodoravne pregradne elemente

Taj dio primjenjiv je na vodoravne nosive pregradne elemente konstrukcije zgrade poput međukatnih konstrukcija i krovova, uključujući nosive elemente koji sadržavaju grede prilikom izlaganja požarnom opterećenju s donje strane. Svojstva otpornosti na požar ispitanog uzorka ocjenjuju se u odnosu na izolaciju, integritet i nosivost.

ISO 834: dio 6: 2000 - Posebni zahtjevi za grede

Taj dio specificira procedure za određivanje otpornosti na požar greda kod zasebnog ispitivanja, prilikom izlaganja požarnom opterećenju s donje strane i s dviju okomitih strana, u suprotnom je potrebno primjeniti odgovarajuće uvjete izlaganja. Greda se ocjenjuje u odnosu na kriterij nosivosti.

ISO 834: dio 7: 2000 - Posebni zahtjevi za stupove

Taj dio specificira procedure za određivanje otpornosti na požar stupova kod zasebnog ispitivanja. Stup se ispituje pod punim požarnim opterećenjem sa svih strana, osim ako nije potrebno proizvesti druge odgovarajuće uvjete izlaganja. Stup se ocjenjuje u odnosu na kriterij nosivosti.

ISO 834: dio 8: 2000 - Posebni zahtjevi za nenosive okomite pregradne elemente

Taj dio primjenjiv je na okomite pregradne elemente konstrukcije zgrade prilikom izlaganja požarnom opterećenju s jedne strane. Svojstva otpornosti na požar ispitanog uzorka ocjenjuju se u odnosu na kriterije izolacije i integriteta.

ISO 834: dio 9: 2003 - Posebni zahtjevi za nenosive stropne elemente

Taj dio određuje svojstva otpornosti na požar stropa ocijenjenog u odnosu na kriterije izolacije i integriteta, prilikom izlaganja požarnom opterećenju ispod stropa. Ispitna metoda primjenjiva je na samonosive stropove i konstrukcije ovješenih stropova.

Australska zastava

Australske norme

AS 1530: dio 4: 2005 - Ispitivanje otpornosti na požar konstruktivnih elemenata

Norma slijedi opće principe i procedure koje su sadržane u seriji ISO 834 i drugim povezanim dokumentima, međutim konsolidira ih u jedan dokument. Ta norma omogućuje metodu određivanja otpornosti na požar građevnih elemenata uključujući zidove, podove, krovišta, stropove, stupove, grede, komplete vrata, neizolirana stakla, cijevi za zrak, instalacije i protupožarne zaklopke. Australski građevinski propisi (BCA) priznaju udovoljavanje propisu kad je mjerodavni konstrukcijski sustav ispitan u skladu s tom normom.

AS 4072: dio 1: 2005 - Dijelovi za zaštitu otvora u vatrootpornom pregradnom elementu (dio 1: prodori instalacija i konstruktcijske spojnice)

Taj dio specificira zahtjeve ispitivanja, interpretacija i rezultata ispitivanja kao i ugradnju brtvenih sustava prodora i brtvenih sustava konstrukcijskih spojnica u vatrootpornim elementima konstrukcija. Norma se temelji na ispitivanju standardnih konfiguracija i navodi minimalne zahtjeve za te sustave zaustavljanja širenja požara. Namjera je dopuniti BCA zahtjeve otpornosti na požar i treba ih čitati zajedno s režimima ispitivanja navedenim u AS 1530: dio 4.

AS 5113 - Ispitivanje širenja požara i razredba unutarnjih zidova zgrade

Ovdje se navode precizne indikacije požarnih svojstava zidnih obloga i montažnih zidova. Nova metoda verifikacije usmjerit će na normu AS 5113 koja će omogućiti industriji provjeru požarnih svojstava vanjskih sustava zidnih obloga u odnosu na mjerodavne NCC zahtjeve.

Ocjene

Izvješća o ispitivanju navode samo ono što je bilo ispitano, a ne prikazuje varijacije. Promjene na konstrukciji ispitanoj prema australskim, britanskim ili europskim normama zahtijevaju ili drugo ispitivanje otpornosti na požar ili inženjersku ocjenu.

Ocjena je studija provedena od strane neovisnog konzultanta zaštite od požara koja dopušta neke varijacije u odnosu na ispitani dizajn. Priroda i opseg bilo koje varijacije znatno ovisi o dimenzijama i konfiguraciji ispitnog uzorka.

Posebne ocjene projekta također se mogu provesti – kao i provedenih ispitivanja – prilagođenih posebnim potrebama projekta zgrade.

< Back

 

 

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža