Kanalni protupožarni sustavi – pasivno rješenje

Slika četverostranog Promat sustava za odvođenje dima i topline u 19. okrugu u Varšavi

Protupožarni kanalni sustavi važan su element protupožarne sigurnosti u zgradama. Ovisno o njihovoj ulozi razlikujemo dva glavna tipa: kanale za odvodnju dima i topline i ventilacijske kanale.

Primjer kanalnog sustava za odvođenje dima i topline Promat

Kanali za odvodnju dima i topline

Kanali za odvodnju dima i topline služe za uklanjanje dima iz zgrada kako bi se omogućila hitna evakuacija stanara te učinkovito protupožarno djelovanje i sprječavanje brzog širenja vatre.

Uglavnom se upotrebljavaju u većem odjeljku, garažama za parkiranje, neboderima i u predvorju trgovačkih, poslovnih i stambenih zgrada. Parkirališta s niskim stropom opasna su područja jer sloj dima može ispuniti prostor vrlo brzo i spriječiti evakuaciju. Odjeljci s visokim stropom (obično višim od 15 m) osjetljivi su na širenje dima i izazov su za projektante koji rade na protupožarnoj zaštiti zbog smanjene učinkovitosti automatskog sustava prskalica.

Od protupožarnih kanalnih sustava zahtijeva se da odvode dim izvan zgrade, čak i uz pomoć sustava potpomognutih ventilatorima. Ako su kanali za odvodnju dima i topline potpunosti u požarnom odjeljku, takav sustav mora biti sposoban oduprijeti se predviđenim temperaturama koje razvoj požara proizvede. Ako sustav kanala prodre kroz protupožarnu barijeru (primjerice protupožarni zid ili strop), on također mora biti sposoban osigurati jednaku protupožarnu otpornost barijere.

Kad je riječ o učinkovitom uklanjanju dima, zahvaćenu prostoriju potrebno je podvrgnuti detaljnoj analizi u smislu brzine širenja požara, površine poda i visine.

Primjer protupožarnog kanalnog sustava Promat

Protupožarni ventilacijski kanalni sustavi

Protupožarni kanalni sustavi upotrebljavaju se kako bi se zajamčilo odvajanje požarnih odjeljaka. Točnije, protupožarni ventilacijski kanali mogu spriječiti širenje vatre i topline između dvaju požarnih odjeljaka.

Moguće je spriječiti širenje vatre s jednog požarnog odjeljka na drugi, preko stepenica, soba i hodnika za opći pristup jedino ako svi građevinski materijali dijele zajedničku protupožarnu klasifikaciju i protupožarnu otpornost.

Zidovi i stropovi moraju imati određenu vatrootpornost, što znači da izvedbeni kriteriji veličine opterećenja (stabilnosti), integriteta i izolacije moraju biti ispunjeni u trajanju od 30 do 240 minuta. Stoga je iznimno važno da se na mjestima gdje kroz pregrade odjeljaka prolaze instalacije kriteriji požarne razdiobe za elemente prodora zadrže i osobito da kanali ne postanu vodovi kroz koje se požar ili vrući dim može širiti na druga područja.

Stajalište o riziku koji uzrokuje dim koji se širi ventilacijskim sustavom u europskim je zemljama različito. U nekima dim koji se širi ventilacijskim sustavom uopće se ne smatra problemom. U drugima se zahtijeva primjena dimovodnih zaklopki ili protupožarnih/dimovodnih zaklopki na mjestima na kojima je vatrom zahvaćeno više od jednog požarnog odjeljka, a koje opslužuje isti sustav. A postoje i zemlje u kojima zakonski propisi osim protupožarnih/dimovodnih zaklopki dopuštaju izvedbu zasnovanu na učinku.

U svakom slučaju, protupožarni učinak kanala koji prodire kroz protupožarni/pregradni element projektanti moraju pomno proučiti. Tipični kanali od metalnog lima ne udovoljavaju međunarodno priznatim protupožarnim zahtjevima. Oni se brzo zagrijavaju pod utjecajem vatre. U konkretnim okolnostima mogu čak pridonijeti brzini širenja požara i dima.

Koji je najbolji kanalni sustav za moj projekt?

Odabir pravog protupožarnog kanalnog sustava težak je zbog složenosti kanalne konstrukcije (koja prolazi kroz različite požarne odjeljke), funkcije sustava u ambijentu i požarnih uvjeta.

Promat nudi više rješenja za ventilaciju i za odvodnju dima i topline – za različite radne tlakove, dimenzije, orijentacije, konfiguracije, čak i za djelomično izlaganje vatri. Rješenja koja su razvili naši tehnički stručnjaci mogu udovoljiti bilo kojim zahtjevima vatrootpornosti od 30 minuta (E – ili EI 30) do 120 minuta (E – EI 120), uključujući spoj (S). U posebnim slučajevima 240 minutna rješenja povezana s integritetom također su na raspolaganju.

U pravilu, svi su se kanalni sustavi izrađivali od čelika. Zahtijevalo se da budu obloženi protupožarnim sustavom dok prolaze kroz zid požarnog odjeljka ili strop bez pomoći protupožarne zaklopke ili za slučaj kada se primjenjuje kao dio sustava za odvođenje dima i topline. Promat je razvio samonosive sustave bez čelične obloge, npr. PROMATECT®-AD, PROMATECT®-L500 i MASTERBOARD® čiji se učinak kod propuštanja i protoka zraka može usporediti s onima od čeličnog lima kod ventilacijskih kanala i kod kanala za odvodnju dima i topline.

Glavne prednosti:

 • Nisu potrebni nikakvi kanali od čeličnog lima
 • Jednoslojna konstrukcija
 • Dimenzijski stabilni i otporni na vlagu
 • Jednostavna prilagodba dimenzija u tvornici ili na licu mjesta
 • Elementi male težine
 • S pogodnom glatkom površinom, robusni
 • Ispitani prema najstrožim međunarodnim normama
 • Ovjesne šipke, profili i pričvršćenja mogu biti nezaštićeni
 • Velike dimenzije (maksimalne dimenzije su klasificirali ovlašteni laboratoriji)
 • Faktor hrapavosti površine prilično identične čeliku
 • Promat ploče od kalcijeva silikata imaju CE znak za namjenu tipa 9: Usluge tehničke montaže u zgradama.

Akustičke performanse i toplinska izolacija na sobnoj temperaturi kanalnog sustava Promat mogu se i poboljšati uporabom dodatnog sloja mineralne vune i/ili gipsanih ploča.

PROMATECT® ploče mogu se također upotrijebiti za oblaganje postojećih čeličnih kanala.

3D slika protupožarnog kanalnog sustava Promat

Kako se ispituju kanali za odvodnju dima i topline?

Kanali za odvodnju dima i topline mogu se ispitati po različitim normama. Najčešće su europska norma (EN 1366), britanska norma (BS 476) i u nekim posebnim slučajevima američka norma (UL).

U Europi se vodovi za odvodnju dima i topline ispituju s požarnim opterećenjem iznutra i izvana.

što se tiče kanala za kontrolu dima, oni se mogu podijeliti na:

 • kanale za odvodnju dima i topline u jednom požarnom odjeljku koji se mogu upotrebljavati samo u jednom požarnom odjeljku te se ispituju prema normi EN 1366-9 pod vremenskom/temperaturnom krivuljom od 300 °C ili 600 °C (Uvjeti grijanja i atmosfera peći moraju udovoljiti onima prema normi EN 1363-1 sve dok se ne postigne temperatura od 300 °C ili 600 °C. Nakon toga ta će se temperatura zadržati preostalo vrijeme ispitivanja) i klasificirati prema normi EN 13501-4 u Europi.
 • protupožarne kanale za odvodnju dima i topline za više požarnih odjeljaka koji se mogu upotrebljavati u požarnim odjeljcima u bilo kojem broju te ispitivati prema EN 1366-8, prema ISO 834 krivulji (EN 1363-1) te klasificirati prema normi EN 13501-4 (kao "kanal C") Ti su postupci ispitivanja pogodni jedino za kanale koji su izvedeni od negorivih materijala (klase A1 i A2-s1, d0).

Postupak ispitivanja protupožarnih kanala za odvodnju dima i topline za više požarnih odjeljaka (EN 1366-8) primjenjuje se na protupožarne kanale kojima je već istekao preporučeni vijek trajanja prema EN 1366-1 (Kanali A/500 Pa i B). Kod kanala za jedan požarni odjeljak zahtijeva se samo ispitivanje prema normi EN 1366-9.

Kriteriji radnog učinka su sljedeći:

 • Propuštanje (S): kanal ne smije propuštati u količini većoj od 5 m3/h na 1 m² unutarnje površine. To je povezano s vanjskom površinom kanala od perforirane ploče do kraja kanala mlaznicama ulaznog otvora.
 • Integritet (E): unutarnje površine. To je povezano s vanjskom površinom kanala od perforirane ploče do kraja kanala mlaznicama ulaznog otvora.
 • Izolacija (I): rezultati ispitivanja prema EN 1366-1 moraju pokazati izolacijsku učinkovitost kanala.
 • Smanjenje presjeka unutarnje dimenzije (širina i visina pravokutnih kanala, promjer kod okruglih kanala) kanalnog sustava za odvodnju dima i topline se tijekom ispitivanja ne smije smanjiti za više od 10 %.
 • Mehanička stabilnost: ako kanal unutar peći propadne te se može smatrati neprikladnim za svoju funkciju ekstrakcije dima te protupožarnu funkciju, to će se prema mehaničkim kriterijima smatrati kvarom.

Kako se ispituje ventilacijski kanalni sustav?

Ventilacijski kanalni sustavi mogu se ispitati prema različitim normama. Najčešće su europska norma (EN 1366), britanska norma (BS 476) i u nekim posebnim slučajevima američka norma (UL).

U Europi se ventilacijski kanali ispituju prema normi EN 1366-1 te klasificiraju prema normi EN 13501-3. Klasifikacija se provodi prema '(i → o)', '(o → i)', ili '(i ↔ o)' da se pokaže je li element ispitan te udovoljava li požarnim zahtjevima samo iznutra ili samo izvana ili oboje.

Zapravo je ispitivanje podijeljeno u dva požarna scenarija s vatrom s vanjske strane kanala i vatrom s unutarnje strane kanala. Za svaki scenarij potreban je jedan kanal, a oba se scenarija moraju ispitati u vodoravnom i okomitom smjeru.

Za oba se scenarija primjenjuje standardna krivulja zagrijavanja prema EN 1363-1 (ISO 834).

Kriteriji radnog učinka su sljedeći:

 • Integritet (E): smatra se da gubitak integriteta nastaje ako se primijeti bilo što od sljedećeg:
  • gubitak integriteta na neizloženoj strani kako je definirano u EN 1363-1,
  • volumen protoka izmjerenog u kanalu A premašuje 15 m³ /(m² h) u odnosu na 20 °C i 1013 mbar, a povezano s unutarnjom površinom kanala unutar peći.*
 • Izolacija (I): kvar na izolaciji definiran je u EN 1363-1: kanal više ne zadovoljava izolacijske kriterije ako rast temperature na neizloženoj strani premaši 180 °C na bilo kojoj od termospojki ili 140 °C u prosjeku.
 • Propuštanje dima (S): neispunjenje tog kriterija javlja se ako protok u kanalu A tijekom ispitivanja premaši 10 m³ /(m² h), s obzirom na 20 °C i 1013 mbar, a povezano s unutarnjom površinom kanala unutar peći.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža