How we offer BIM solutions

BIM has dramatically changed the way we design and build. At Promat, we  offer you high-quality BIM solutions for your tunnel project. We make sure you can integrate your passive fire protection solutions in your BIM-design to share with all the building partners involved. 

Reference image

Samarbete via BIM

Samarbete via BIM

Samarbete via BIM

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) förbättrar hur arkitekter, ingenjörer, byggare och installatörer samarbetar i alla skeden av konstruktions- och byggprocessen. Tack vare BIM kan vi använda ett digitalt system för att dela all relevant information om byggnaden. Eftersom designs ofta anpassas under hela byggnadsfasen får alla nu samma information samtidigt och kan arbeta med samma byggnadsplan.

Promat anser att samarbete är hemligheten till att designa och bygga det bästa brandskyddet för ditt projekt. Därför erbjuder vi högkvalitativa BIM-objekt till arkitekter och ingenjörer som låter dem effektivt integrera sin passiva brandskyddsplan i sin BIM-design. Vi erbjuder även support och service till installatörer eller entreprenörer som vill ta sig in i världen av BIM. 

Reference image

Hur kan Promat hjälpa dig med BIM?

Hur kan Promat hjälpa dig med BIM?

Hur kan Promat hjälpa dig med BIM?

Promat vill se till att du kan integrera våra passiva brandskyddslösningar i din BIM-design. Därför lägger vi ständigt till högkvalitativa BIM-objekt till vårt BIM-bibliotek. Vi ger också stöd till installatörer och entreprenörer för att hjälpa den komma in i världen av BIM-baserad konstruktion och öka deras samarbete med arkitekter och ingenjörer.

Promats tekniska support

Kontakta vårt tekniska supportteam med dina frågor om passiva brandskyddslösningar, våra produkter och system eller installationsråd ...

Teknisk dokumentation

Hitta produktdatablad, systembroschyrer, prestandadeklarationer, installationsmanualer och andra dokument du behöver för att få jobbet gjort.

60 års expertis
Testade och certifierade lösningar
Globalt servicenätverk