Vårt uppdrag

Så vi vill göra världen säkrare, hälsosammare och mer hållbar för dagens och morgondagens generationer.

Reference image

1. Säkra utrymmen där människor kan känna sig skyddade

1. Säkra utrymmen där människor kan känna sig skyddade

1. Säkra utrymmen där människor kan känna sig skyddade

Säkerhet är en förutsättning för att människor ska kunna växa, frodas och njuta av livet. Även om vi ofta tar säkerheten för givet är det viktigt att arbeta och leva i en miljö som är säker och tar hand om oss när saker och ting går fel. Därför vill vi erbjuda den högsta standarden inom brandsäkerhet i både hem och kontor men även på skolor, sjukhus, köpcentra, flygplatser eller tunnlar. Då sättet vi lever, arbetar och bygger ständigt utvecklas vill Promat hjälpa till att upprätthålla denna höga säkerhetsnivå genom att öka medvetenheten beträffande vikten av passivt brandskydd och genom att erbjuda nya brandskyddslösningar.

Reference image

2. En hälsosam och hållbar livsmiljö

2. En hälsosam och hållbar livsmiljö

2. En hälsosam och hållbar livsmiljö

Vi introducerar nya och lätta material för att bygga säkra utrymmen att arbeta och bo i. I takt med att världens städer expanderar erbjuder höghus nya levnadssätt för en växande världsbefolkning medan gamla stadsdelar och byggnader renoveras för att tjäna ett nytt syfte. Det är viktigt att vi designar och monterar dessa byggnader på ett sådant sätt att de erbjuder en hälsosam och hållbar miljö som klarar en brand och ger brandmän tillräckligt med tid för att rädda de som befinner sig i och säkra byggnaden samt begränsa miljöpåverkan. Promat vill bidra till att göra dessa nya bostäder säkra, hälsosamma och hållbara för dagens och morgondagens generationer.

 

Reference image

3. Reducera vår inverkan på klimatet och planeten

3. Reducera vår inverkan på klimatet och planeten

3. Reducera vår inverkan på klimatet och planeten

Vi letar efter alternativ istället för alltmer knappa resurser som vermikulit och grafit för att utveckla nya material som håller människor säkra från eld samtidigt som vi respekterar planetens resurser. Vi optimerar ständigt vår produktionsprocess för att reducera vår vattenförbrukning och begränsa vår användning av fossila energikällor. Vi återvinner det vatten vi använder och utvecklar nya recept för brandplattor som behöver mindre vatten och energi. Vi vill bidra till att bygga en koldioxidneutral ekonomi och leda vägen i konstruktion med slutet kretslopp.

Lär känna oss bättre

Läs mer om hur vi utvecklar, designar och tillverkar innovativa produkter och lösningar som låter dig skydda det som verkligen är viktigt.

Vår historia

Vår historia

Vår historia

Upptäck hur Promat blev en global expert på passivt brandskydd.

Våra människor

Våra människor

Våra människor

Möt vårt team med experter på passivt brandskydd.

Vår expertis

Vår expertis

Vår expertis

Möt vårt team med experter på passivt brandskydd.

Promats tekniska support

Kontakta vårt tekniska supportteam med dina frågor om passiva brandskyddslösningar, våra produkter och system eller installationsråd ...

Teknisk dokumentation

Hitta produktdatablad, systembroschyrer, prestandadeklarationer, installationsmanualer och andra dokument du behöver för att få jobbet gjort.

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk