Pronađite najbližeg Promat zastupnika

Promat je aktivan u više od 40 zemalja svijeta. Gdje god se nalazili, uvijek je u vašoj blizini Promat stručnjak za pasivnu protupožarnu zaštitu. Obratite se lokalnom prodavaču Promata za kompletan set proizvoda i sustava za pasivnu zaštitu od požara. On vam također nudi dragocjeno stručno znanje kako bi vaš građevinski projekt bio otporan na požar.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža