Пожарозащитна плоскост PROMATECT®-100

Самоносеща се калциево-силикатна плоскост с устойчива форма и голям размер. Качеството на производство се гарантира по стандарт EN ISO 9001. PROMATECT®-100 съдържа автоклавни силикатни сфери (PROMAXON® е синтетично хидратиран калциев силикат в сферична форма), свързани в минерална матрица. Технологията PROMAXON® осигурява отлични огневи характеристики на повечето приложения. PROMATECT®-100 е почти бяла на цвят. Едната ѝ повърхност е гладка и готова за обработка за постигане на почти всеки вид архитектурно/финишно покритие. Обратната страна е изшкурена.

Повече информация

Области на приложение:

Изработка и облицовка на строителни елементи, към които има изисквания за пожарозащита, при вътрешни довършителни работи във всички области на високото строителство, за запълване на алуминиеви и стоманени профили, както и за конструкции към които има изисквания за високи топлоизолационни свойства и възможност за съхранение на топлина. PROMATECT®-100 има следните предвидени употреби (според ЕДО 350142-00-1106): вътрешна употреба (тип Z₂).

Предимства:

  • устойчиви на въздействие от влага
  • външният вид не се влошават при употреба при мокри или влажни условия
  • експлоатационните характеристики не се влошават с времето или от влагата

Реакция на огън: A1, негорими материали
Категория на употреба: Z₂
Алкалност (около): 7 pH
Суха плътност (около): 875 kg/m³
Съдържание на влага Min: 1 %
Съдържание на влага Max: 3 %
Коефициент на проницаемост на водни пари (около): 3
Топлопроводност @ 20 °C (около): 0,285 W/m K
Якост на огъване (по дължина на плоскостта): 5 N/mm²
Якост на опън (по дължина на плоскостта): 1,21 N/mm²
Якост на натиск: 6,6 N/mm²
Складиране: Съхранявайте на сухо и добре проветриво място, под капак, върху равна повърхност.

Моля, имайте предвид
Всички стойности на физически и механични величини са усреднени на базата на стандартното производство и изпитани в съответствие с вътрешни процедури. Типичните стойности са посочени за справка. Числата може да се различават в зависимост от използваните методи за изпитание. Ако някоя конкретна стойност е от първостепенно значение за дадена спецификация, моля, консултирайте се с техническия отдел на Promat.

 

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване