PROMATECT®-100

PROMATECT®-100 er fremstillet efter den nyeste viden inden for kalciumsilikat teknologi med anvendelse af XONOTLITE®. XONOTLITE® i forbindelse med gipsmasse gør, at pladens brandmodstandsevne og styrke er meget høj. Pladen kan anvendes til vægge og lofter med brandkrav op til 120 minutter.

Yderligere information

Anvendelse:

  • Lofter
  • Vægge

Fordele:

  • Til synlige overflader
  • Enkel komplettering

Reaktion på brand: A1, ikke-brændbar
Brug kategori: Z₂
pH værdi ca.: 7 pH
Densitet tør ca.: 875 kg/m³
Vandindhold: 1 %
Vandindhold max.: 3 %
Vanddampdiffusionsmodstand ca.: 3
Varmeledningsevne @ 20 °C ca.: 0,285 W/m K
Bøjningsstyrke i længderetningen: 5 N/mm²
Trækstyrke i længderetningen: 1,21 N/mm²
Trykstyrke (vinkleret på pladens overflade): 6,6 N/mm²
Opbevarelsesbetingelser: Opbevares tørt og ved god udluftning, afdækket og på en plan flade.
60 års ekspertise
Testede og certificerede løsninger
Globalt servicenetværk