Najnovšie správy o pasívnej požiarnej ochrane

Prečítajte si najnovšie správy od spoločnosti Promat a dozviete sa, ako pasívna požiarna ochrana prispieva k tomu, aby sa svet stal bezpečnejším miestom na prácu a užívanie si radostí života.

  • tesnenia prestupov
Protipožiarne prestupy káblov – prehľad a európske normy
6. 4. 2021
Protipožiarne prestupy káblov – prehľad a európske normy
Káble, káblové zväzky, káblové rúrky, zväzky káblových rúrok, prázdne potrubia, káblové žľaby a káblové rebríky môžu tiež prechádzať cez upchávkové prestupy v stenách a podlahách, a preto je dôležité ich zohľadniť vo všetkých etapách navrhovania a použitia. Úlohou poslednej časti z našej série článkov o tesnení prestupov je ozrejmiť niektoré zo všeobecných aspektov káblových prestupov.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb