Protipožiarny náter PROMASTOP®-CC

PROMASTOP®-CC je „hybridný“ protipožiarny náter na vodnej báze. Spája v sebe výhody intumescentých a ablatívnych protipožiarnych náterov. Poskytuje spoľahlivú ochranu pred šírením dymu a požiaru cez prestupujúce inštalácie.

Viac informácií

Aplikácia:

PROMASTOP®-CC je protipožiarny náter určený na realizáciu požiarnych prestupov v stenách a stropoch s požiarnou odolnosťou. Vhodný pre použitie na tesnenie samostatných káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých rúr, požiarnych klapiek, dymových klapiek, ako aj izolovaných ventilačných systémov na prevenciu šírenia dymu, ohňa a tepla. Protipožiarny náter PROMASTOP®-CC je skúšaný aj pre zabránenie šíreniu požiaru po kábloch.

Výhody:

  • Vhodný pre použitie vo vlhkých priestoroch (vysoká vlhkosť, špliechajúca voda, atď.)
  • Vynikajúca priľnavosť
  • Útlm hluku
  • Veľké rozmery penetračnej oblasti
  • Priaznivé akustické vlastnosti
  • Testované na stenách zo sendvičových panelov a konštrukciách CLT
  • Kategória použitia: typ X
Hustota (mokrá): 1,5 g/cm³
Približná štartovacia teplota: 190 °C
Kategória použitia: X, Y₁, Y₂, Z₁, Z₂
Farba: Siva
Spotrebovať do: 6 mesiacov
Podmienky skladovania: Skladujte v chladnom a suchom prostredí: 3 °C až 35 °C; minimálna životnosť pôvodných utesnených nádob pri skladovaní je uvedená na obale;
Minimálna teplota skladovania: 3 °C
Maximálna teplota skladovania: 35 °C

Súvisiace dokumenty

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb