Пожарозащитно покритие PROMASTOP®-CC

PROMASTOP®-CC е "хибридно" огнезащитно покритие на водна основа. То обединява положителните качества от набъбващи и охлаждащите огнезащитни покрития. PROMASTOP®-CC е сигурна защита срещу дим, огън и пренос на топлина в участъците на преминаване на инсталациите.

Повече информация

Области на приложение:

PROMASTOP®-CC е разработен като пожарозащитен запълващ уплътнител на единични кабели, кабелни снопове, горими и негорими тръби, пожарни клапи, както и самоносещи и облицовани вентилационни инсталации, в стени и подове. Освен това PROMASTOP®-CC е изпитан по EN за предотвратяване на разпространението на пламъци при кабели.

Предимства:

  • подходящо за мокри помещения (висока влажност,пръски вода)
  • добри адхезионни свойства
  • шумоизолация

Реакция на огън: B-s1,d0
Мокра плътност: 1,5 g/cm³
Раздувна температура (около): 190 °C
Категория на употреба: X, Y₁, Y₂, Z₁, Z₂
Цвят: Сив
Срок на годност: 6 месеци
Складиране: Съхранявайте в сухи и хладни помещения: 3 °C – 35 °С; Срокът на годност на оригиналните запечатани контейнери се равнява най-малко на посочения период;
Температура на съхранение Min: 3 °C
Температура на съхранение Max: 35 °C
60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване