Protipožiarny náter PROMAPAINT®-SC4

PROMAPAINT®-SC4 je vodou riediteľný intumescentný náter pre spoľahlivú ochranu nosných oceľových prvkov a betónových/trapézových kompozitných stropov.

Viac informácií

Aplikácia:

  • vo vnútri budov
  • v otvorených halách
  • protipožiarny náter vhodný pre všetky prostredia (aj čiastočne exponované a exponované): podľa ETAG 018-2 používaný ako EAD

Výhody:

  • estetický povrch (tenký hladký povrch)
  • jednoduchá aplikácia
  • môže sa pretierať
  • pre otvorené a aj uzavreté profily
  • vhodný aj pre galvanizované ocele
  • požiarna odolnosť až R(EI) 120

Približný čas úplného zaschnutia 1000 µm (pri 20 °C, 50 % relatívnej vlhkosti): 7 d
Hustota: 1,3 g/cm³
Približný čas povrchového zaschnutia 1000 µm (pri 20 °C, 50 % relatívnej vlhkosti):: 8 h
Teplota nanášania min.: 5 °C
Teplota nanášania max.: 40 °C
Obsah neprchavých látok: 68 %
Viskozita (pri 20 °C): 44000 cps
Obsah VOC: <1 g/l
Farba: Biela
Spotrebovať do: 18 mesiacov
Podmienky skladovania: Skladujte na chladnom a suchom mieste a chráňte pred mrazom.
Minimálna teplota skladovania: 5 °C
Maximálna teplota skladovania: 40 °C

Upozornenie
Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery založené na štandardnej výrobe a sú testované podľa interných postupov. Typické hodnoty sú uvádzané na referenčné účely. Údaje sa môžu meniť v závislosti od použitých testovacích metód. Ak má konkrétna hodnota pre špecifikáciu zásadný význam, obráťte sa na technické oddelenie spoločnosti Promat. 

 

Súvisiace dokumenty

Súvisiace dokumenty

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb