Zabezpieczenie przejść instalacyjnych

Promat oferuje szeroki asortyment produktów do zabezpieczenia przejść instalacyjnych. Dzięki swoim właściwościom, zapewniają odpowiednie zabezpieczenie instalacji technicznych, w szczególności rur i kabli elektrycznych, przechodzących wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi.

Mogą powiększyć swoją objętość nawet dwudziestokrotnie i dzięki temu uszczelnić przestrzeń wytworzoną poprzez zniszczenie spalonych elementów.

Chcesz wiedzieć więcej o zabezpieczeniach?

Zapisz się na praktyczne szkolenie > Pobierz katalog: Przejścia instalacyjne >

Wytyczne projektowe

Wytyczne projektowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te – zwane również przepustami lub grodziami – podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Promat oferuje zestaw sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.

Pobierz katalog: Przejścia instalacyjne >

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług