Pasīvā ugunsdrošība ir ļoti nozīmīga visu ugunsdrošības stratēģiju daļa

Picture of passive fire protection elements in a building

Pasīvā ugunsdrošība ir svarīga ugunsdrošības sistēmas daļa, bet ugunsdrošība ir ļoti svarīgs faktors, būvējot drošu ēku. Tā aptver kopīgo dažādu ieplānotu un īstenotu pasākumu un ēku izmantojošo personu izmantoto līdzekļu iedarbību.

Lai pēc iespējas nodrošinātos pret postošiem ugunsgrēkiem, daudzās valstīs pieņemti likumi, kas stingri regulē ugunsdrošības konstrukcijas. Tas palīdz nodrošināt, ka pirms ēkas būvēšanas tiktu izstrādāts pilnīgs ugunsdrošības plāns, lai ugunsgrēka gadījumā izvairītos no cilvēku dzīvību zaudēšanas un zaudējumi būtu pēc iespējas mazāki. “Promat” misija ir zināt un saprast katrā valstī spēkā esošos noteikumus un atrast pilnīgi pārbaudītu un regulējumam atbilstošu pasīvās ugunsdrošības risinājumu.

Ground plan and side view of compartmentation in a building

Kas ir pasīvā ugunsdrošība?

Ugunsdrošība ir svarīga jebkuras aizsargāšanās no iespējama ugunsgrēka stratēģijas daļa, kura ietver aktīvo ugunsdrošību (konstatēšanu, ugunsgrēka dzēšanu) un pasīvo ugunsdrošību (strukturālo ugunsdrošību, ugunsdrošības nodalījumus).

Pasīvā ugunsdrošība ietver strukturālo ugunsdrošību un ugunsdrošības nodalījumus (telpu nodalīšanu). Cilvēki var droši iziet no ēkas, bet ugunsdzēsēji – iekļūt ēkā.

Strukturālā ugunsdrošība nodrošina ēkas konstrukcijas elementu (piemēram, tērauda vai koka siju / kolonnu) stabilitāti ugunsgrēka gadījumā. To var panākt, pārklājot konstrukcijas būvizstrādājumus ar attiecīgiem produktiem, piemēram, plāksnēm, krāsu vai izsmidzināmiem līdzekļiem.

Ugunsdrošības nodalījums ir atsevišķa ēkas telpa, kura ierobežo uguns un dūmu izplatīšanos. To lielums un skaits noteikts nacionālajā būvniecības reglamentējumā – tas atkarīgs no ēkas platības vai kubatūras un visos stāvos esošo degošo materiālu daudzuma. Dažādās valstīs būvniecības regulējums atšķiras. Nodalījumi ir vertikālie (ugunsizturīgas grīdas / griesti) un horizontālie (ugunsizturīgas sienas). Tā kā ir nepieciešama kopšana, nodalījumos ir lūkas, kurām tāpat nepieciešama aizsardzība. Šim nolūkam ierīko ugunsdrošas durvis. Turklāt visur, kur izvietotas citas komunikācijas, piemēram, kabeļi, cauruļvadi, kanāli u.c., nodalījumu hermētiskums tiek nodrošināts, izmantojot piemērotu lūku hermetizētāju.

Hermetizētājs bieži tiek veidots no vairākiem produktiem, piemēram, pārklājuma, apmetuma, uzmavas, lentes ietīšanai, tepēm un pildvielas, tāpēc īpaši svarīga ir to mijiedarbība. “Promat” veic plašus testus sienu un grīdu sistēmām (ar visām tajās esošajām kopšanas lūkām).

Likumi, kas regulē ugunsdrošību

Visas pasīvās ugunsdrošības sistēmas ir efektīvas, ja pienācīgi veikta to uzstādīšana. Dažādās valstīs tiek piemērotas atšķirīgas ēku ugunsdrošības prasības un izmantoti dažādi tās regulējoši likumi.

Ugunsizturības testi un REI laiks

Veicot sistēmu ugunsizturības testus, iegūtais rezultāts ir noteikts ugunsizturības līmenis, kurš tiek norādīts kā ugunsizturības vērtība. Visos testu standartos EN/ASTM/BS/… skaidri noteikts, kā atskaitēs jānorāda ugunsizturības vērtība. Saskaņā ar EN 13501 tiek norādīti:

  • raksturojumi;
  • darbības laiks;
  • papildu raksturojumi, parametri.
Classification table template according to EN 13501-2 test standard

Nesošajiem elementiem svarīga slodze un / vai slodzes lielums. Lūku hermetizētājiem un savienojumiem nepieciešami papildelementi, piemēram, lūku cauruļu uzgaļu konfigurācija un savienojumu platums .

Standarta EN 13501-2 5.2. punktā definētas svarīgākās viengabalainības (E), termoizolētības (I) un būvkonstrukciju nestspējas (R) prasības.

Depiction of influences upon element integrity

Viengabalainība (E)

Ilgums (minūtēs), cik ilgi testējamais paraugs veic nodalīšanas funkciju, neaizdegoties vates gabaliņam, neļauj izkļūt ugunij caur spraugām, slāpē uguni.

Picture of a surface in fire conditions

Termoizolētība (I)

Ilgums (minūtēs), cik testējamais paraugs veic nodalīšanas funkciju, kad vidēji temperatūra uguns neietekmētajā pusē paceļas ne vairāk par 140 °C vai temperatūra atsevišķos punktos paceļas ne vairāk par 180 °C. Ja virsmas ir nelielas (piemēram, hermetizējot savienojumus), temperatūras kāpšanai nav nozīmes, bet termoizolācija tiek norādīta kā atbilstoša vislielākajai (180 °C) temperatūrai.

A load-bearing construction element

Būvkonstrukciju nestspēja (R)

Tas ir būvizstrādājuma, uz kura vienu vai vairākām plaknēm noteiktu laiku iedarbojas uguns un noteikta mehāniska slodze, spēja saglabāt konstrukciju stabilitāti.

Ugunsizturība

EI 120 ugunsnoturības pakāpe nozīmē, ka ugunsgrēka gadījumā sistēmas nodalījums saglabās hermētiskumu un aizsargās no uguns izplatīšanās (E) 120 minūtes, kā arī aizsargās no karstuma un liesmas (I) izplatīšanās 120 minūtes. E 120 un EI 90 ugunsnoturības pakāpe nozīmē viengabalainību (E) – aizsardzību no uguns izplatīšanās – 120 minūtes un termoizolētību (I) – aizsardzību no karstuma un liesmu izplatīšanās – 90 minūtes.

Depiction of difference between reaction to fire and fire resistance

Ar ko atšķiras ugunsizturība no ugunsreakcijas?

Ugunsizturība – nodrošina konstrukciju stabilitāti vai aizturēta uguns izplatīšanās no vienas telpas citā. Tā tiek pārbaudīta katrai sistēmai.

Ugunsreakcija – tā ir produkta materiāla reakcija uz uguns iedarbību, kā tas ietekmē uguns izplatīšanos. Šī īpašība svarīga viesnīcām, kur mēbelēm, aizkariem, paklājiem u.c. sadzīves priekšmetiem jābūt nedegošiem vai maz degošiem. Pasīvās ugunsdrošības materiāliem nav obligāti jābūt nedegošiem, jo to ugunsdrošības īpašības pārbaudītas, veicot attiecīgo sistēmu ugunsgrēka testus. “Promat” tāpat testē arī savu produktu ugunsreakciju.

< Back

 

 

“Promat” tehniskā palīdzība

Jautājiet mūsu tehniskās palīdzības komandai par pasīvās ugunsdrošības risinājumiem, produktiem un sistēmām, vērsieties pēc padoma par to ierīkošanu...

Tehniskie dokumenti

Šeit atradīsiet produktu datu lapas, sistēmu bukletus, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, uzstādīšanas instrukcijas un citus dokumentus, kuri var būt nepieciešami, lai īstenotu savu nodomu.

60 gadu pieredze

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Pasaules pakalpojumu tīkls