Zaštita od požara - Hotel Crowne Plaza, Beograd

Vrsta projekta
Zabava i hoteli
Područje
Ventilacija i odimljavanje, Požarno odjeljivanje, Zaštita nosivih konstrukcija, Protupožarno brtvljenje
Brend
PromatConstruction
Arhitekt
Mašinoprojekt Kopring A.D.
60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna mreža