Protipožiarna doska PROMATECT®-200

Protipožiarna doska s minerálom PROMAXON®, veľkoformátová, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001.

Viac informácií

Oblasti použitia:

Realizácia konštrukčných prvkov pre výstavbu a technická protipožiarna ochrana podľa EN normy vo všetkých oblastiach stavebníctva a priemyselnej výstavby,napr. protipožiarna ochrana konštrukčných oceľových prvkov, priečky s požiarnou odolnosťou, elektrické káblové kryty, stenové konštrukcie a prvky fasády. PROMATECT®-200 má nasledovné zamýšľané použitia (podľa EAD 350142-00-1106): interné prostredie (typ Z₂).

Výhody:

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou

Reakcia na požiar: A1, non-combustible
Kategória použitia: z2
Alkalita: 9pH
Objemová hmotnosť (suchá): 750kg/m³
Obsah vlhkosti, min.: 2%
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 20 °C: 0,189W/m K
Pevnosť v ohybe (v pozdĺžnom smere dosky): 3N/mm²
Pevnosť v ťahu (v pozdĺžnom smere dosky): 1,2N/mm²
Pevnosť v tlaku (kolmo na povrch dosky): 6,6N/mm²
Minimálna teplota skladovania: 0°C
Maximálna teplota skladovania: 45°C

Upozornenie
Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery založené na štandardnej výrobe a sú testované podľa interných postupov. Typické hodnoty sú uvádzané na referenčné účely. Údaje sa môžu meniť v závislosti od použitých testovacích metód. Ak má konkrétna hodnota pre špecifikáciu zásadný význam, obráťte sa na technické oddelenie spoločnosti Promat. 

 

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb