PROMATECT®-H

Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

Informacje dodatkowe

Zastosowanie:

  • Stropy i dachy.
  • Ściany.
  • Konstrukcje stalowe.
  • Kanały kablowe.
  • Przeszklenia ogniochronne.
  • Kanały oddymiające i wentylacyjne.

Zalety:

  • Odporne na wilgoć.
  • Nie zmieniają właściwości w warunkach podwyższonej wilgotności.
  • Nie tracą właściwości ogniochronnych z upływem czasu.
Przybliżony odczyn pH: 12pH
Przybliżona gęstość objętościowa (kg/m³): 870kg/m³
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ): 20
Przybliżona przewodność cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,175W/m K
Wytrzymałość na zginanie w kierunku podłużnym (N/mm²): 7,6N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym (N/mm²): 4,8N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie (N/mm² prostopadle do powierzchni płyty): 9,3N/mm²
60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług