Mind the gap: How Fire Stopping helps you to prevent fire from spreading

An electrical cable tray penetration seal protected with PROMASTOP®-I water-based intumescent fire stopping coating

Elu ja vara kaitsmise võimaluste maksimeerimiseks tuleb kõigis ehitusetappides mõelda, kuidas takistada tulekahjude tekkimist, kuidas täita kõik tühimikud tulekindlates konstruktsioonides. Need on avad põrandas ja seintes, mis on tekkinud mittekvaliteetsest tööst või on jäetud sinna selleks, et konstruktsioon saaks liikuda.

Hoonekonstruktsioonis olevad õõnsused ja avad on ideaalne viis suitsu ja leekide levimiseks. See kehtib eriti hoonekonstruktsioonide kohal ja all olevate õõnsuste kohta, nagu seinad, põrandad, laed, katus ja fassaadid. Kuna sellised vahed on nähtamatud, kujutavad need endast suuremat ohtu kui ehitusdetailide silmaga nähtavad puudused.

Oluline on arvestada, et kõik tulekindlaid ehituselemente ületavad avad reageerivad tulekahju korral erinevalt, seega pole ühtegi ühtset süsteemi, lahendust ega toodet, mis kõike kaitseks.

Mis on teie arvates parim tulekustutuslahendus?

Tegurid, mida tuleb arvesse võtta, et tagada nõutav tulekindlus, seinte või põrandate jaoks sobivate spetsifikatsioonide kehtestamisel:

  • tulekindluse ajaintervall;
  • tihedusnõuded;
  • pikisuunalised vahed seinte ja põrandate vahel;
  • liikumised – vibratsioon ja soojuspaisumine;
  • mehaaniline tugevus – vastupidavus koormusele. Promat pakub erinevaid tulekaitsevahendeid ja lahendusi.

Promat PROMASEAL® ja PROMASTOP® tooted Promat PROMASTOP® ja PROMASEAL® tulekahju peatavad tooted on turul ühed populaarsemad. Need hõlmavad suurt hulka tihenduslahendusi alates paisuvatest ja silikoontihenditest, tuletõkkematerjalidest kuni ainulaadse Promat PROMASTOP®-FC MD-ni.

Tulekindlaid süsteeme on testitud hoonete ehitamisel tehtud avade, näiteks elektrikaablite, torude ja küttesüsteemide, ventilatsioonikanalite, liikumisvuukide jms tihendamise teel. Kõik avad tulekindlates ehituselementides reageerivad tulekahju korral erinevalt, seega pole ühtegi ühtset lahendust ega toodet, mis kaitseks kõike. Promat PROMASEAL® ja PROMASTOP® tooted aitavad kaitsta erinevaid ruumides olevaid elemente. Tooted on testitud vastavalt kõrgeimatele standarditele, toodetud kõrgeima kvaliteediga materjalidest ja on sertifitseeritud kolmandate osapoolte poolt vastavalt CERTIFIRE skeemile.

Tuletõkkeakrüül PROMASEAL®-A Tuletõkkeakrüülid PROMASEAL®-A ja PROMASEAL®-AG Tuletõkkemastiks PROMASTOP®-CC, PROMASTOP®-I ja PROMASTOP®-E Torude otste tuletõkkeühendused PROMASTOP®-FC ja PROMASTOP®-FC MD Tuletõkketihend PROMASTOP®-W Tuletõkketellised PROMASTOP®-B Rest PROMASTOP®-IM ja tulekahju tõkestav tihendussüsteem PROMASTOP®-IM Cbox 125 Tuletõkkepadi PROMASTOP®-S/L Tuletõkkemört PROMASTOP®-M Tuletõkkekork PROMASTOP®-P Tuletõkkeotsik PROMASTOP®-IM CJ21

< Back

 

 

Promat tehniline tugi

Uurige meie tehnilise toe meeskonnalt passiivsete tulekaitselahenduste, toodete ja süsteemide kohta, küsige nõu nende paigaldamise kohta ...

Tehnilised dokumendid

Siit leiate toodete tehnilisi andmelehtesid, süsteemivoldikuid, toimivusdeklaratsioone, paigaldusjuhiseid ja muid dokumente, mida võite oma idee elluviimiseks vajada.

Kogemus 60 aastat

Testitud ja sertifitseeritud lahendused

Ülemaailmne teenindusvõrk