Passive fire protection – an important element of any fire safety strategy

Picture of passive fire protection elements in a building

Passiivne tuleohutus on tuleohutussüsteemi oluline osa ja tuleohutus on omakorda väga oluline tegur ohutu hoone ehitamisel. See hõlmab erinevate kavandatud ja rakendatud meetmete ning hoone kasutajate tarvitatavate meetmete koosmõju.

Et kaitsta end võimalikult hästi laastavate tulekahjude eest, on paljud riigid kehtestanud tuletõrjekonstruktsioonidele põhjalikud nõuded. See aitab tagada, et enne hoone ehitamist koostatakse põhjalik tuleohutuskava, et vältida tulekahju korral inimkaotusi ja suuri kulusid. Promati missioon on tunda ja mõista igas riigis kehtivaid reegleid ning leida täielikult kontrollitud ja nõuetele vastav passiivse tuleohutuse lahendus.

Ground plan and side view of compartmentation in a building

Mis on passiivne tuleohutus?

Tuleohutus on tulekaitsestrateegia oluline osa, mis hõlmab aktiivset tuleohutust (avastamist, kustutamist) ja passiivset tuleohutust (struktuurset tuleohutust, tuletõkkesektsioone).

Passiivne tuleohutus hõlmab struktuurset tuleohutust ja tuletõkkesektsioone (ruumide eraldamist). Inimesed saavad hoonest ohutult lahkuda ja tuletõrjujad pääsevad hoonesse.

Struktuurne tuleohutus tagab hoone konstruktsioonielementide (näiteks teras- või puittalad / sambad) stabiilsuse tulekahju korral. Seda saab saavutada, kui katta konstruktsioonielemendid sobivate toodetega, nagu paneelid, värvid või pihustid.

Tuletõkkesektsioon on eraldi ruum hoones, mis piirab tule ja suitsu levikut. Nende suurus ja arv määratakse kindlaks riiklike ehituseeskirjadega ja sõltub hoone pindalast või ruumalast ning tuleohtlike materjalide hulgast kõigil korrustel. Ehituseeskirjad on riigiti erinevad. Sektsioonid on vertikaalsed (tulekindlad põrandad / laed) ja horisontaalsed (tulekindlad seinad). Hooldustööde vajaduse tõttu tehakse neisse teatud avad, mis samuti vajavad kaitset. Sel eesmärgil paigaldatakse tuletõkkeuksed. Lisaks tuleb igal pool, kuhu on paigaldatud muud kommunikatsioonid, näiteks kaablid, torud, kanalid jne, sektsioonide tihedus tagada sobivate avatihendite paigaldamisega.

Tihendid koosnevad tavaliselt mitmest tootest, nagu katted, mördid, liitmikud, mähisteibid, hermeetikud ja täiteained, seega on nende koostoime eriti oluline. Promat teostab põhjalikke seina- ja põrandasüsteemide hooldusavade testimisi.

Tulekaitseseadused

Kõik passiivsed kaitsesüsteemid on efektiivsed, kui need on paigaldatud nõuetekohaselt. Erinevates riikides kehtivad ehitistele erinevad tuleohutusnõuded ja seadused.

Tulepüsivuskatsed ja REI aeg

Süsteemide tulepüsivuskatsete tulemus on teatav tulepüsivuse tase, mis on esitatud tulepüsivuse väärtusena. Kõik katsestandardid EN / ASTM / BS /… määratlevad selgelt, kuidas tuleb esitada aruannetes tulepüsivuse väärtus. EN 13501 alusel määratletakse:

  • omadused;
  • toimeaeg;
  • lisaomadused, parameetrid.
Classification table template according to EN 13501-2 test standard

Kandvate elementide jaoks on oluline ka rakendatav koormus ja (või) koormuse suurus. Avade tihenditele ja ühendustele on vajalikud täiendavad elemendid, näiteks avade toruotste konfiguratsioon ja ühenduste laius.

Standardi EN 13501-2 punktis 5.2 on määratletud olulisemad nõuded terviklikkusele (E), isolatsioonile (I) ja kandevõimele (R).

Depiction of influences upon element integrity

Terviklikkus (E)

Kestus (minutites), mille jooksul katsekeha teostab eraldusfunktsiooni vatitupsu süütamata, hoiab ära tule tungimise läbi avade ja summutab tule.

Picture of a surface in fire conditions

Isolatsioon (I)

Kestus (minutites), mille jooksul katsekeha täidab eraldusfunktsiooni, kui temperatuur tõuseb tulest mitte mõjutatud poolel keskmiselt rohkem kui 140 °C või temperatuur tõuseb üksikutes punktides mitte üle 180 °C. Kui pinnad on väikesed (näiteks vuukide tihendamisel), ei oma temperatuuri tõus tähtsust, soojusisolatsiooni märgitakse kui maksimaalsele temperatuurile (180 °C) vastupidavat.

A load-bearing construction element

Kandevõime (R)

Tegemist on ehituselemendiga, mille ühte või mitut tasapinda mõjutab tulekahju ja fikseeritud mehaaniline koormus, võime säilitada konstruktsiooni stabiilsust.

Tulekindlus

Tulepüsivusklass EI 120 tähendab, et tulekahju korral püsib süsteemiosa õhukindlalt ja kaitseb tule leviku (E) eest 120 minutit, lisaks kaitseb kuumuse ja leegi (I) leviku eest 120 minutit. Tulepüsivusklassid E 120 ja EI 90 tähendavad terviklikkust (E) –kaitset tule leviku eest – 120 minutit, ja isolatsioon (I) – kaitset kuumuse ja leegi leviku eest – 90 minutit.

Depiction of difference between reaction to fire and fire resistance

Mille poolest erineb tulekindlus ja reaktsioon tulekahjule?

Tulekindlus on konstruktsiooni stabiilsuse säilitamine või tule ühest ruumist teise leviku peatamine ja seda testitakse iga süsteemiga.

Reaktsioon tulekahjule on elemendi komponentide reageerimine tulekahju mõjudele ja nende mõju tule levikule. See omadus on oluline hotellides, kus mööbel, kardinad, vaibad ja palju muud esemed peavad olema mittesüttivad või vähesüttivad. Passiivsed tulekaitsematerjalid ei pea tingimata olema mittepõlevad, kuna nende omadusi kontrollitakse vastavate süsteemide tulekatsetustega. Ka Promat testib oma toodete reaktsiooni tulekahjule.

< Back

 

 

Promat tehniline tugi

Uurige meie tehnilise toe meeskonnalt passiivsete tulekaitselahenduste, toodete ja süsteemide kohta, küsige nõu nende paigaldamise kohta ...

Tehnilised dokumendid

Siit leiate toodete tehnilisi andmelehtesid, süsteemivoldikuid, toimivusdeklaratsioone, paigaldusjuhiseid ja muid dokumente, mida võite oma idee elluviimiseks vajada.

Kogemus 60 aastat

Testitud ja sertifitseeritud lahendused

Ülemaailmne teenindusvõrk