Expert Area

Learn from our technical experts and researchers about the perfect way to build a Passive Fire Protection solution. Discover in-depth articles about fire safety engineering, our testing methods and innovative products that will change the way we build.

Международни огневи криви – полезен инструмент при проектиране на пожарната безопасност
2/6/2020
Международни огневи криви – полезен инструмент при проектиране на пожарната безопасност
Всичко, което трябва да знаете за спецификите на различните видове пожар. Научете как да използвате техните реалистични време-температурни криви за проектиране на пожарна безопасност в сгради.
Стандарти за изпитване на огнеустойчивост на строителни конструкции и елементи
10/24/2019
Стандарти за изпитване на огнеустойчивост на строителни конструкции и елементи
Всичко за стандартите за изпитване на огнеустойчивост на строителни конструкции и елементи и за това кои се използват най-често и за каква част от строителната система.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване