Пожарозащитна плоскост PROMATECT®-200

Самоносеща се калциево-силикатна плоскост с минерално свързващо вещество, устойчива форма и голям размер. Плоскостта се произвежда при въведени системи за: управление на качеството по EN ISO 9001; управление по отношение на околната среда по EN ISO 14001;управление на здравето и безопасността при работа, съгласно OHSAS 18001.

Повече информация

Области на приложение:

Изпълнение на строително-техническа пожарозащита според EN стандартите в грасдкото и промишлено строителство, например огнезащита на стоманени елементи, противопожарни прегради, кутии за кабелни трасета, стенни и фасадни елементи. PROMATECT®-200 има следните предвидени употреби (според ЕДО 350142-00-1106): вътрешна употреба (тип Z₂).

Предимства:

  • устойчиви на въздействие от влага
  • външният вид не се влошават при употреба при мокри или влажни условия
  • експлоатационните характеристики не се влошават с времето или от влагата

Реакция на огън: A1, non-combustible
Категория на употреба: z2
Алкалност (около): 9pH
Суха плътност (около): 750kg/m³
Съдържание на влага Min: 2%
Топлопроводност @ 20 °C (около): 0,189W/m K
Якост на огъване (по дължина на плоскостта): 3N/mm²
Якост на опън (по дължина на плоскостта): 1,2N/mm²
Якост на натиск: 6,6N/mm²
Температура на съхранение Min: 0°C
Температура на съхранение Max: 45°C

Моля, имайте предвид
Всички стойности на физически и механични величини са усреднени на базата на стандартното производство и изпитани в съответствие с вътрешни процедури. Типичните стойности са посочени за справка. Числата може да се различават в зависимост от използваните методи за изпитание. Ако някоя конкретна стойност е от първостепенно значение за дадена спецификация, моля, консултирайте се с техническия отдел на Promat.

 

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване