Zavedanje pomena požarne zaščite prebojev inštalacij narašča

Slika Kamila Ziółkowskega v skladišču s paletami plošč Promatect-L v ozadju.

Intervju s Kamilom Ziółkowskim, področnim vodjem prodaje pri Promatu


Ločevanje prezračevalnih sistemov od prebojev inštalacij

Kakšno podporo lahko vaše podjetje nudi svojim partnerjem pri različnih fazah investicijskega projekta: projektiranju, izboru materialov, izdelavi in prevzemu objekta?

V fazi projektiranja nudimo pomoč pri izdelavi specifikacij za posamezne sistemske rešitve za zaščito prebojev servisnih inštalacij, vključno z razdelitvijo jaškov ali prebojev za servisne inštalacije na ločene sklope za posamezne sisteme. Ločevanje električnih, vodovodnih in kanalizacijskih sistemov in njihova ločenost od sistemov prezračevanja olajšata delo, povezano z izvedbo projekta. Še zlasti ko gre za vprašanja v zvezi s požarnimi loputami za prezračevanje, saj v tem primeru informacij ne smemo iskati pri sistemih za požarno zaščito prebojev inštalacij, ki so na voljo na trgu, temveč v dokumentaciji, ki jo izdajo proizvajalci požarnih loput.

Slika treh moških z varnostnimi čeladami in jopiči, ki razpravljajo o tehničnem načrtu.

Po navodilih priročnika za uporabo in vzdrževanje morajo biti takšne lopute v pregradno steno vgrajene po priporočilih proizvajalca. Kadar je treba skozi preboj namestiti lopute in električne kable ali lopute in cevi, se pojavijo vprašanja glede ravni usposobljenosti.


Ko sodelujemo z načrtovalci, jim svetujemo, naj vsaj prezračevalne sisteme ločijo od prebojev drugih inštalacij. V idealnem primeru bi bilo treba zagotoviti ločitev na posamezne sisteme.

Če pri projektiranju specifikacija za preboje servisnih inštalacij ni navedena, lahko v fazi izvedbe na podlagi načrta ali predloženih aplikacij materialov, ki določajo vrsto sistemov za vgradnjo, za vsakega izvajalca izberemo ustrezen sistem zaščite, da dosežemo zahtevani razred požarne odpornosti.

To sta najpomembnejši fazi pri požarni zaščiti prebojev inštalacij, pri katerih lahko ponudimo svojo pomoč. Nestandardni primeri so ločena zadeva. Če projekt vključuje posodobitev obstoječe stavbe z medetažnimi ploščami tipa monta ali podobnimi oziroma iz lesa namesto standardnih armiranobetonskih tal, je treba izdelati tudi individualno rešitev.

To so osnovna področja, kjer lahko projektantu ali izvajalcu pomagamo pri vprašanjih, povezanih z izbiro sistemov za zaščito prebojev inštalacij.

Projektiranje je le ena od faz v procesu zagotovitve požarne zaščite objekta. Drugo pomembno vprašanje so materiali in proizvodi, ki bodo uporabljeni v fazi izvedbe. Kaj lahko priporočate in kaj na tem področju ponuja Promat?

To je odvisno od vrste prebojev inštalacij. Za električne kable ali jeklene cevi, s katerimi se ukvarjamo mi, uporabljamo in izbiramo materiale, ki delujejo po endotermnem principu. To pomeni, da omejujejo prenos temperature z ene strani pregradne stene na drugo stran v zahtevanem razredu požarne odpornosti – EI 60, EI 90, EI 120 ali več. Pri prebojih gorljivih cevi moramo seveda uporabiti intumescentne materiale, bodisi v obliki trakov, manšet ali intumescentnih silikonov. Ti intumescentni proizvodi so namenjeni zatesnitvi prostora, ki nastane, ko gorljiva cev znotraj pregradne stene izgori.

Požarnih prebojev še vedno ne uporabljajo povsod

Ali se požarni zaščiti prebojev inštalacij trenutno pripisuje premajhen pomen?

Kljub naraščanju ozaveščenosti o pomembnosti požarne zaščite prebojev ta še vedno ni na zadostni ravni, ko govorimo o trgu požarne zaščite na splošno. Na manjših gradbiščih in v krajih z manjšim številom prebivalstva monterji včasih zanemarjajo zaščito prebojev inštalacij. Vendar pa se glavni izvajalci, vodje projektov in vodje gradbišč tega vprašanja bolj zavedajo.

Ali ne bi morali projektanti inštalacij prevzeti večje odgovornosti za ustrezno zasnovo sistema z vidika požarne zaščite?

Projektanti že prevzemajo veliko odgovornost. Uporabno dovoljenje ni izdano, če projekt ni v skladu z veljavnimi predpisi o požarni zaščiti.

Natančne specifikacije za rešitve za preboje inštalacij žal pogosto niso na voljo, ampak obstaja le splošna določba, ki navaja, da morajo biti preboji inštalacij, ki potekajo skozi požarne pregradne stene in tla, zaščiteni z istim razredom požarne odpornosti kot pregradna stena. Običajno se podrobnejši opis zasnove požarne zaščite prebojev s tem konča. Pozneje – v fazi gradnje – mora monter ali glavni izvajalec izbrati sistem, ki bo zagotavljal skladnost z danim razredom požarne odpornosti. Omeniti velja, da pri težjih projektih, tako v fazi projektiranja kot pozneje med gradnjo, projektanti sodelujejo z nami in mi jim pomagamo pri izbiri ustrezne zaščite za preboje servisnih inštalacij.

Trije moški v zaščitni opremi  razpravljajo o načrtu sistema požarne zaščite prebojev servisnih inštalacij, ki ga gledajo.

Ali se trg inštalacij premika v smeri standardizacije sistemov ali še večje diferenciacije, kot se to dogaja na področju kanalizacijskih sistemov? Kakšne težave lahko to prinese?


Trg sistemov inštalacij se razvija veliko hitreje kot trg razpoložljivih sistemov požarne zaščite. Dober primer so proizvajalci plastičnih cevi, ki nenehno tekmujejo pri uvajanju novih sistemov. Vsak sistem je izdelan iz izvirne mešanice komponent, ki sestavljajo cevi. Za pridobitev evropskega tehničnega soglasja oziroma klasifikacije za določen proizvod ali rešitev za požarno zaščito zgoraj omenjenih novih sistemov je treba opraviti več požarnih preizkusov. Ker na trg nenehno prihajajo novi sistemi inštalacij, včasih za nekatere najnovejše rešitve na trgu ni ustreznih sistemov požarne zaščite. V takšnih primerih se izvedejo nadaljnji požarni preizkusi ter se posodobijo in dopolnijo določbe za izdajo evropskih tehničnih soglasij.

Preboji servisnih inštalacij morajo biti vgrajeni pravilno

Ali ste se srečali s požari, ki so se razširili zaradi neustrezne zaščite prebojev inštalacij?

Osebno še nikoli nisem naletel na požar, pri katerem bi odpovedali sistemi zaščite prebojev inštalacij in bi se posledično požar razširil v druga nadstropja ali prostore. Če bi se kdaj kaj takega zgodilo, bi verjetno izvedli zelo podrobno preiskavo, da bi preverili, ali so bili preboji inštalacij izvedeni v skladu s smernicami in soglasji.

Ste že kdaj srečali izvajalce, ki so očitno želeli goljufati pri sistemih zaščite prebojev inštalacij? So morda zamenjali Promatove proizvode z drugimi ali pa uporabili neustrezne proizvode samo zato, da bi prihranili denar ali si olajšali delo?

Res sem videl take primere. Pri tem se moramo dotakniti teme, ki sem jo že omenil, in sicer zavedanja izvajalcev o pomembnosti požarne zaščite in o požarni zaščiti nasploh. Obstajajo primeri, ko so izvajalci uporabili nezadostno količino intumescentnega materiala ali endotermnih zmesi. Prav tako sem videl spremenjene etikete na proizvodih za požarno zaščito prebojev inštalacij, na primer nalepke Promat, medtem ko so bili dejansko uporabljeni proizvodi drugih blagovnih znamk. Zaradi tega smo uvedli sledljivost etiket skozi serijske številke. Takšni primeri se sicer dogajajo, a na srečo so v celotni industriji gradbeništva in razvoja precej redki.

Ali majhne spremembe sistema zaščite vplivajo na njegovo delovanje? Kaj bi se zgodilo, če bi spremenili število ovojev traku ali zmanjšali debelino plasti zmesi?

Takšne spremembe lahko močno vplivajo na delovanje zaščitnega sistema. Včasih ima že minimalno zmanjšanje debeline določene zmesi ali števila ovojev traku in s tem posledično prostornine intumescentnega materiala, ki obdaja gorljive cevi, zelo velik vpliv na to, kako se ti preboji inštalacij obnašajo pozneje, kako dolgo lahko zdržijo med požarnim preizkusom in kakšen razred požarne odpornosti bodo na koncu dosegli. Še enkrat bi poudaril, da bi morala biti ozaveščenost strank o teh stvareh na visoki ravni. Če želimo kaj spremeniti, moramo to storiti le v skladu z določili, navedenimi v tehničnem soglasju, saj lahko zmanjšanje količine ognjevarnega materiala močno zniža razred požarne odpornosti preboja inštalacij. Morda se nam zdi sprememba, ki jo želimo izvesti, majhna, vendar ima lahko pomemben vpliv, saj je razvoj požara in temperature zelo dinamičen, zato lahko že rahla sprememba sistema preboja inštalacij bistveno vpliva na njegov dejanski razred požarne odpornosti.

< Nazaj

 

 

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja

Preizkušene in certificirane rešitve

Globalna storitvena mreža