Miestne predpisy požiarnej bezpečnosti

Väčšina krajín vypracovala osobitné právne predpisy, ktoré zaručujú výstavbu veľkých stavieb so zabezpečením ochrany proti požiaru. Našou úlohou je poznať, pochopiť a monitorovať predpisy vo vašej krajine, aby ste mali istotu, že postupujete správne.

Šedo-biele pozadie webu

1. Poznáme predpisy, ktoré ste povinní dodržiavať

Bočný pohľad na schodisko v knižnici

1. Poznáme predpisy, ktoré ste povinní dodržiavať

Svet stavebníctva sa rýchlo mení. Nové stavebné techniky a materiály vytvárajú nové možnosti pre architektov a technikov a umožňujú im robiť veci, ktoré v minulosti neboli technicky možné. V spoločnosti Promat vám vieme poskytnúť všetku technickú podporu, ktorú budete potrebovať na to, aby ste mali istotu, že váš inovatívny návrh spĺňa zákonné požiadavky. Naše technické odbytové tímy podrobne študujú predpisy upravujúce výstavbu a testovanie a pomáhajú vám pri správnom výbere systémov a produktov. Pokoj v duši je len bonus navyše.

Bielo-šedé pozadie webu

2. Rozumieme predpisom, ktoré ste povinní dodržiavať

Muž sedí pri laptope a premýšľa, za ním prebieha stavba

2. Rozumieme predpisom, ktoré ste povinní dodržiavať

Každý nový stavebný projekt je jedinečný. Aj keď sú miestne predpisy týkajúce sa požiarnej bezpečnosti koncipované tak, aby boli relevantné pre väčšinu stavieb, často sa oplatí si tieto predpisy naštudovať veľmi podrobne, pretože jedine tak dokážete nájsť najefektívnejšie riešenie pasívnej požiarnej ochrany pre svoj projekt. Dôkladné pochopenie toho, čo presne sa vyžaduje, vám ušetrí čas a peniaze. Ak máte pochybnosti, neváhajte kontaktovať miestny technický odborný tím. Budú vám vedieť presne povedať, čo je potrebné na zhromaždenie správnych dokumentov a certifikátov a na začatie výstavby.

Šedo-biele pozadie webu

3. Monitorujeme predpisy, ktoré ste povinní dodržiavať

Hasič na rebríku hasiaci horiacu strechu

3. Monitorujeme predpisy, ktoré ste povinní dodržiavať

Predpisy o požiarnej bezpečnosti sa menia rýchlosťou svetla. Nové stavebné techniky a dramatické požiarne udalosti vytvárajú potrebu novej legislatívy, ktorá bude vplývať na spôsob, akým navrhujete plán pasívnej požiarnej ochrany. Naši technickí experti neustále sledujú zmeny a skúmajú ich vplyv na certifikáty a správy o klasifikácii našich systémov. V prípade potreby zostavujú nové požiarne testy, aby sa ubezpečili, že naše výrobky a systémy vyhovujú najnovším normám.

Ako vám môže spoločnosť Promat pomôcť?

Na každom kroku plánu pasívnej požiarnej ochrany budete potrebovať spoľahlivé hodnotenie rizík a správne systémy na ochranu vašej budovy. Spoločnosť Promat vám vie pomôcť dosiahnuť najlepší možný výsledok s technickými certifikovanými produktmi požiarnej bezpečnosti.

Zavolajte odborníkom

Muži a ženy sedia pri počítačoch v call centre so sluchátkami a mikrofónmi.

Zavolajte odborníkom

Náš tím technickej podpory bude schopný odpovedať na všetky vaše otázky, aj tie najťažšie. Vyskúšajte nás.

Naše projekty

Budova s presklenou hornou časťou na brehu vodnej plochy

Naše projekty

Chránime úžasné stavby po celom svete. Tu si môžete pozrieť niektoré z našich inšpiratívnych projektov.

Získajte správne certifikáty

Hala pripravená na skúšanie požiarnej odolnosti

Získajte správne certifikáty

Zhromaždite všetky príslušné certifikáty a skúšobné protokoly, ktoré potrebujete k tomu, aby váš návrh v plnom rozsahu spĺňal požiadavky miestnych predpisov.

Podpora Promat

Logo Promat nad protipožiarnymi doskami vo výrobnej hale

Podpora Promat

Potrebujete pomôcť nájsť, čo hľadáte?

Kontaktujte miestneho odborníka na požiarnu bezpečnosť Promat a získajte najlepšie možné riešenie na splnenie zákonných požiadaviek na protipožiarnu ochranu.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb