Najnovšie správy o pasívnej požiarnej ochrane

Prečítajte si najnovšie správy od spoločnosti Promat a dozviete sa, ako pasívna požiarna ochrana prispieva k tomu, aby sa svet stal bezpečnejším miestom na prácu a užívanie si radostí života.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb