Často kladené otázky

Chcete sa dozvedieť viac o pasívnej požiarnej ochrane? Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Ak vám tieto odpovede nestačia, kontaktujte svojho lokálneho odborníka a vstúpte do fascinujúceho sveta požiarnej ochrany.

 

Mám záujem o viac informácií o špecifických produktoch alebo dizajnoch.
Obráťte sa na technické oddelenie (e-mail: promat.sk@etexgroup.com alebo tel. č.: +421 915 936 126) alebo na regionálneho obchodného zástupcu.

Mám záujem o viac informácií o cenách špecifických produktov.
Obráťte sa na predajné oddelenie (e-mail: promat.sk@etexgroup.com alebo tel. č.: +421 915 936 126).

Mám záujem o poslanie objednávky.
Pošlite e-mail na adresu promat.sk@etexgroup.com.

Môžem pri kúpe produktu získať zľavu?
Áno. Zľavy udeľuje regionálny obchodný zástupca.

Mám záujem o cenovú ponuku pre špecifický objekt.
Pošlite e-mail na adresu: promat.sk@etexgroup.com. Môžete sa obrátiť aj na regionálneho obchodného zástupcu.

Je potrebné školenie na inštaláciu produktov od spoločnosti Promat?
Áno. Podľa technického schválenia sa na inštaláciu produktov spoločnosti Promat vyžaduje školenie, ktoré vykonávajú zamestnanci spoločnosti Promat. Toto školenie je bezplatné.

Ako sa môžem zúčastniť školiaceho kurzu o produktoch spoločnosti Promat
Školenia spoločnosti Promat vykonávajú naši miestni zástupcovia alebo technické tímy. Kontaktujte ich na adrese: promat.sk@etexgroup.com alebo tel. č.: +421 915 936 126 a dozviete sa viac.

Mám záujem o osvedčenie o školení/neviem nájsť osvedčenie o školení.
Obráťte sa na regionálne obchodné zastúpenie alebo technické oddelenie (e-mail: promat.sk@etexgroup.com alebo tel. č.: +421 915 936 126).

Kde nájdem karty údajov súvisiace s produktmi?
Podrobnejšie dokumenty pre produkty od spoločnosti Promat nájdete v časti Dokumenty na našej webovej stránke a typ dokumentu môžete filtrovať použitím filtra dokumentov.

Akú dosku mám použiť na dosiahnutie určitej úrovne protipožiarnej ochrany?
Uvedené trvanie požiarnej odolnosti primárne závisí od aplikácie. Viac podrobnejších informácií nájdete v príslušnej príručke.

Čo je oddiel?
Oddiel je vymedzený priestor v budove, ktorý zamedzuje šíreniu požiaru a dymu. Veľkosť a počet oddielov definujú všetky štátne stavebné predpisy – v závislosti od podlahovej plochy alebo objemu a množstva horľavých materiálov na každej úrovni. Stavebné predpisy sa v jednotlivých krajinách líšia. Oddiely sú vždy vertikálne (protipožiarne podlahy/stropy) a horizontálne (protipožiarne steny). Pretože v týchto boxoch sa vyžadujú všetky typy inžinierskych sietí, vytvárajú sa tu určité otvory, ktoré musia byť znovu chránené. Jasnú a viditeľnú ochranu predstavujú protipožiarne dvere. Na miestach, kde všetky ostatné inžinierske siete, ako sú káble, potrubia, vedenia atď., prechádzajú cez konštrukciu, sa však tesnosť oddielu musí znova zaistiť inštaláciou vhodných penetračných tesnení.

Čo znamená požiarna odolnosť?
Požiarna odolnosť znamená zachovanie konštrukčnej stability alebo zabránenie šíreniu požiaru z jedného oddielu do druhého a testuje sa pre každý systém.

Čo znamená požiarna odolnosť dosiek?
Dosky nemajú požiarnu odolnosť a ich hrúbka a typ sa volia na základe požiarnych testov a technických schválení. Pre správny výber ochrannej hrúbky potrebujete okrem iného informácie o chránenej konštrukcii a požadovanú triedu požiarnej odolnosti.

Čo znamená reakcia na oheň?
Reakcia na oheň meria správanie sa materiálu podľa produktu, a ako prispieva k šíreniu požiaru. Je to dôležité v hotelových budovách, kde by nábytok, závesy, koberce atď. mali byť nehorľavé alebo slabo horľavé. Materiály na pasívnu protipožiarnu ochranu nemusia byť nehorľavé, pretože ich ohňovzdornosť je preukázaná pri požiarnom teste v príslušnom systéme. V spoločnosti Promat testujeme naše výrobky aj vzhľadom na reakciu na požiar.

Zdvojnásobí sa požiarna odolnosť, ak sa zdvojnásobí hrúbka dosky?
Nie, pretože medzi hrúbkou dosky a triedou požiarnej odolnosti nie je lineárny vzťah.

Aká je maximálna veľkosť potrubia, na ktoré sa môže použiť protipožiarna objímka PROMASTOP®-FC MD?
Protipožiarna objímka PROMASTOP®-FC MD bola testovaná podľa normy EN 1366-3 pre konfigurácie potrubí s otvoreným koncom (U/U) s priemerom max. ø 125 mm (jedna vrstva).

Ďalšie informácie nájdete v karte technických údajov pre daný produkt.

Čo je súčiniteľ prierezu Ap/V?
Súčiniteľ prierezu je definovaný ako podiel povrchovej plochy konštrukčného prvku na jednotku dĺžky Ap a objemu na jednotku dĺžky V. Meria sa v jednotkách m-1. Súčiniteľ prierezu Ap/V sa v staršej literatúre uvádza ako U/A alebo U/Acs. Ide o iný výraz s rovnakým významom.

Môže sa reaktívny protipožiarny náter PROMAPAINT®-SC4 používať v exteriéri?
Ak sa má intumescentný náter PROMAPAINT®-SC4 použiť v exteriéri, je potrebný vhodný vrchný náter.

Podpora Promat

Logo Promat nad protipožiarnymi doskami vo výrobnej hale

Podpora Promat

Potrebujete pomôcť nájsť, čo hľadáte?

Kontaktujte miestneho odborníka na požiarnu bezpečnosť Promat a získajte najlepšie možné riešenie na splnenie zákonných požiadaviek na protipožiarnu ochranu.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb