Naša odbornosť

60 rokov tvrdej práce a odhodlania umožnilo spoločnosti Promat prepracovať sa na čelo odvetvia pasívnej požiarnej ochrany. Vyvinuli sme jedinečné metódy, ako navrhovať naše produkty, testovať ich v reálnych podmienkach a predvídať ich správanie v prípade požiaru.

Šedo-biele pozadie webu

1. Technológia Promaxon

Pracovníci v laboratóriu robia výskum

1. Technológia Promaxon

Naša technológia Promaxon vysvetľuje jedinečné vlastnosti protipožiarnych dosiek Promatect. Suroviny sme vyberali a spracúvali dovtedy, kým sme neobjavili jedinečné patentované zloženie. Prostredníctvom našej exkluzívnej fabrikovanej štruktúry minerálnej matrice PROMAXON® vzniká jedinečná kontrolovaná zmes kremičitanu vápenatého s drobnými pórmi, ktorá má vynikajúce vlastnosti. To nám umožňuje vyvíjať dosky so správnou hustotou a stabilitou, ktoré sú potrebné na to, aby materiál dokázal odolať extrémnym teplotným podmienkam.

Bielo-šedé pozadie webu

2. Metódy požiarneho testovania Promat

Plameň na chodbe budovy a nad ním symbol pre núdzový východ

2. Metódy požiarneho testovania Promat

Vo výskumnom a technologickom centre Promat každoročne vykonávame viac ako 200 požiarnych testov, aby sme zaručili, že naše výrobky a systémy vyhovujú najprísnejším medzinárodným normám a predpisom. Naše metódy požiarnych testovacích laboratórií idú nad rámec toho, čo vyžaduje legislatíva, a replikujú prostredie z reálneho života, v ktorom naše produkty môžu potenciálne byť inštalované. Keď produkt Promat prejde požiarnym testom, získa oficiálny certifikát, ktorý zaručuje optimálne úžitkové vlastnosti.

Šedo-biele pozadie webu

3. Technika požiarnej bezpečnosti Promat

Muž sediaci za stolom si prezerá model stavby

3. Technika požiarnej bezpečnosti Promat

Naši technici požiarnej bezpečnosti vyvinuli nový revolučný prístup s názvom dizajn požiarnej bezpečnosti založený na úžitkových vlastnostiach. Nielenže táto nová metóda dosahuje súlad s ochrannými opatreniami definovanými v predpisoch o požiarnej bezpečnosti, zároveň objasňuje, prečo sú tieto opatrenia potrebné. Technik požiarnej bezpečnosti realizuje presné hodnotenie rizika kombináciou podrobných výpočtov a podporných správ o požiarnych skúšobných protokoloch. Technická správa o požiarnej ochrane poskytuje výpočtami podložený dôkaz o tom, že v budove je nainštalovaná všetka ochrana, ktorú projektant potrebuje mať zavedenú, aby mal istotu.

Získajte viac informácií o spoločnosti Promat

Získajte viac informácií o tom, ako vyvíjame, navrhujeme a vyrábame inovatívne produkty a riešenia, aby ste dokázali chrániť to, na čom skutočne záleží.

Naša história

Brožúry o technológiách Promat v taliančine

Naša história

Zistite, ako sa spoločnosť Promat stala globálnym lídrom v oblasti pasívnej požiarnej ochrany.

Naši zamestnanci

Muž sedí pri laptope a premýšľa, za ním prebieha stavba

Naši zamestnanci

Zoznámte sa s naším tímom odborníkov na pasívnu požiarnu ochranu

Naše poslanie

Žena pracujúca s laptopom a tabletom za modelmi veterných turbín

Naše poslanie

Chceme urobiť svet bezpečnejším, zdraviu prospešnejším a udržateľnejším pre dnešné i budúce generácie.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb